Świat osób zespołem Downa – komunikacja na poziomie serc – happening

Świat osób zespołem Downa – komunikacja na poziomie serc – happening

Stowarzyszenie Razem we współpracy z Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszeniem „Do Celu” zorganizowało 31 marca br. Happening pod tytułem „Świat osób z zespołem Downa – komunikacja na poziomie serc”.

Happening rozpoczęła swoją prezentacją pani Tatiana Kaplińska ze Stowarzyszenia „Do Celu”. Uczestnicy happeningu mogli porozmawiać z panią Dominiką Kasińską uczestniczką programu „Down the road. Zespół w trasie”. Podopieczni stowarzyszenia „Do Celu” i Stowarzyszenia RAZEM uczestniczyli w warsztatach muzycznych.

Podczas trwania całego wydarzenia  obyła się wystawa czarno -białych zdjęć pt. „KOBIETA”.

Uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać ze stoiska z malowaniem twarzy, alpakami, dogoterapią.

Galeria zdjęć:

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Nasze Stowarzyszenie od 20.03.2023 r do 31.12.2023 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Radomia.

Wsparciem zostało objętych 14 mieszkańców Radomia ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  Stowarzyszenie realizując zadanie zapewni:

 1. możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta,
 2. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Usługi asystenckie są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i niebędące członkami rodziny uczestnika. Usługi asystenckie mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariat.
Razem z Kajakiem – niepełnosprawni też potrafią

Razem z Kajakiem – niepełnosprawni też potrafią

Spływy kajakowe są znakomitym pomysłem, z którego mogą korzystać osoby w każdym wieku. To przyjemna forma spędzania czasu wolnego połączona z aktywnością fizyczną. Z kajaków mogą korzystać również osoby z niepełnosprawnością. Stowarzyszenie RAZEM zainicjowało działania wychodzące poza założenia typowej wycieczki i zaktywizowało osoby niepełnosprawne do uprawiania czynnej turystyki i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Dzięki dofinansowaniu ze środków pozyskanych od:

 • Samorządu Województwa Mazowieckiego,

Stowarzyszenie RAZEM zorganizowało we wrześniu i październiku 2022 – 3 spływy kajakowe na różnych odcinkach rzeki Pilicy połączone z zabawą i posiłkami na świeżym powietrzu oraz zwiedzaniem okolicy. W projekcie wzięło udział 30 osób z niepełnosprawnościami oraz 18 opiekunów. Zapewniliśmy uczestnikom również zabezpieczenie ratownicze. Zespół dwuosobowego kajaka tworzyła osoba niepełnosprawna z opiekunem/asystentem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, bez względu na swoją niepełnosprawność uczestnicy mogli popłynąć kajakiem. Opiekunowie zajmowali się również uczestnikami na lądzie. Niepełnosprawni uczestnicy zadania zdobyli doświadczenia i nowe umiejętności, wspólnie spędzili czas, współpracowali w grupie, mieli dobrą zabawę i wypoczynek w uroczym, malowniczym krajobrazie rzeki Pilicy.

Zdj. Materiały własne Stowarzyszenia RAZEM

Wizyta w rezydencji Ambasadora USA

Wizyta w rezydencji Ambasadora USA

Na zaproszenie Ambasadora USA Marka F. Brzezinskiego przedstawiciele radomskich organizacji społecznych gościli w jego rezydencji położonej na warszawskim Mokotowie. Przyjęcie poświęcone było tematyce Kamieni Milowych w zakresie praw osób niepełnosprawnych.

Pani Prezes StowarzyszenIa RAZEM, Dagmara Janas przekazała na ręce ambasadora upominki, w postaci ręcznie wykonanych prac przez uczestników naszego Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

Zapraszamy na krótką fotorelację:

Zdjęcia: materiały własne Stowarzyszenia

Kolejna Spartakiada dla osób z niepełnosprawnością

Kolejna Spartakiada dla osób z niepełnosprawnością

Stowarzyszenie RAZEM po raz kolejny zorganizowało spartakiadę. Dzieci, młodzież oraz dorośli z niepełnosprawnościami mogli zmierzyć się w różnych dyscyplinach sportowych. Tym razem nietuzinkowa impreza sportowa odbyła się na terenie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Radomiu przy ul. Sobótki 5.

Celem imprezy jest popularyzacja sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, stworzenie szansy osobom niepełnosprawnym na przeżycie sukcesu, integracja społeczności osób niepełnosprawnych – dzieci, młodzieży, osób dorosłych i opiekunów. Spartakiada była skierowana zarówno do dzieci jak i osób dorosłych – uczniów/podopiecznych przedszkoli i szkół specjalnych ośrodków, szkół i warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, itp. z Radomia i okolicznych powiatów.

W Spartakiadzie udział wzięło łącznie 140 osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami następujących placówek:

 • Warsztat Terapii Zajęciowej DO CELU Dąbrówka Nagórna;
 • Warsztat Terapii Zajęciowej DO CELU ul. Kolejowa w Radomiu;
 • ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ B przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM’’;
 • ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ D przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM’’;
 • Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Korczaka w Radomiu;
 • Niepubliczne Przedszkole Kraina Radości przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM’;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna im. bp. Jana Chrapka w Radomiu;
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance.

Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach indywidualnych:

 • Bieg na przełaj,
 • Strzał do bramki piłką nożną,
 • Rzut piłką do celu,
 • Rzut do kosza,
 • Bieg na wózku inwalidzkim z opiekunem.

oraz w konkurencjach grupowych:

 • Przeciąganie liny,
 • Bieg na przełaj.

Wszyscy uczestnicy spartakiady sportowej zostali nagrodzenie drobnymi upominkami(nagrody pocieszenia), medalami oraz dyplomami. Dla zwycięzców 1, 2 oraz 3 miejsca w każdych z kategorii czekały nagrody rzeczowe. Zawody odbywały się pod czujnym okiem opiekunów, pedagogów i wolontariuszy z naszego Stowarzyszenia. Zawody sportowe zabezpieczał zespół ratowników z Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Nad bezpieczeństwem czuwała również Policja.

Dzięki dofinansowaniu ze środków pozyskanych od:
Samorządu Województwa Mazowieckiego,
PFRON,

zapewniliśmy naszym uczestnikom możliwość korzystania ze sprzętu rekreacyjnego tj. trampoliny oraz koła obrotowego z efektami świetlno-muzycznymi. Podczas trwania całej imprezy uczestnicy mieli zapewniony posiłek oraz napoje (ciepły posiłek w postaci zupy, kiełbaski i kaszanka z grilla, sałatki, zimne przystawki, ciasto, ciastka , napoje, woda, kawa, herbata).

Wydarzenie poprowadził znany radomski konferansjer oraz radiowiec Wojciech Szymański. Gośćmi specjalnymi na spartakiadzie byli Pani Elwira Skoczek Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM Radom, Pan Wojciech Dusza Kierownik Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS Radom oraz Pani Jolanta Dygas Kierownik Referatu ds. Pomocy Społecznej w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej UM Radom.

Dzieci, młodzież oraz niepełnosprawne osoby dorosłe miały okazję do przeżycia sukcesu w atmosferze zdrowej rywalizacji. Uczestnicy Spartakiady pomagali sobie w pokonywaniu trudności, uczyli się współdziałania w grupie oraz radzenia sobie ze stresem podczas zawodów. Organizacja wydarzenie przyczyniła się do promocji aktywność sportowej wśród osób niepełnosprawnych. Dzięki takim działaniom osoby z niepełnosprawnością uspołeczniają się oraz co ważne kształtowany jest ich pozytywny wizerunek społecznych przez nich samych.

Zdjęcia: Materiały własne Stowarzyszenia

Zadanie publiczne pn. Mazowiecka Spartakiada dla Dzieci i Dorosłych Osób z Niepełnosprawnością dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

IV Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu

IV Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) oraz Przedsiębiorstwa Społeczne subregionu radomskiego tworzące Staropolski Klaster Ekonomii Społecznej  zorganizowały IV edycję Dnia Ekonomii Społecznej pod hasłem „Siła współdziałania”. Konferencja odbyła się 27 września br w Resursie Obywatelskiej. Dagmara Janas opowiedziała o początkach działalności Stowarzyszenia oraz o motywach działania w ramach przedsiębiorczości społecznej. Restauracja Różany Gościniec prowadzona przez Stowarzyszenie przygotowała wyśmienity poczęstunek dla uczestników konferencji.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Marszalka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Radom . Celem wydarzenia jest promowanie idei przedsiębiorczości społecznej wśród mieszkańców oraz poszukiwanie nowych przestrzeni do współpracy zarówno pomiędzy samymi przedsiębiorstwami społecznymi, jak i na linii przedsiębiorstwa społeczne – samorząd lokalny.

Przybyłych gości przywitał Daniel Prędkopowicz – Dyrektor Biura Zarządzania Projektami Fundacji Fundusz Współpracy oraz Justyna Jakubiak – Kierowniczka projektu Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Całość poprowadził niezawodny Wojtek Szymański.

W trakcie konferencji organizatorzy mówili o istniejącym wsparciu dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej w subregionie radomskim. Philipp Zalewski, animator mOWES zaprezentował finansowe i niefinansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Z kolei Staropolski Klaster Ekonomii Społecznej oraz rys historyczno – gospodarczy regionu, – omówił Michał Komorek z Łukaszem Zaborowskim.  Założenia nowej ustawy o ekonomii społecznej przedstawił radca prawny Łukasz Chlebny.

Druga części konferencji poświęcona byłą praktycznym przykładom przedsiębiorczości społecznej.  Wystąpił: Paweł Radomski – Prezes Zarządu Fundacji Dom z Sercem z Komorowa, świadczącej szeroki zakres usług na rzecz osób niesamodzielnych oraz Jarosław Pilecki – Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej “Arte” z Bielawy – Laureata Konkursu FISE im. Jacka Kuronia na Przedsiębiorstwo Społeczne 2022 roku

Na zakończenie konferencji goście uczestniczyli w panelach dyskusyjnych na temat:

 • Przejście od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej lokalnie (deinstytucjonalizacja) – jak sprostać ogromnemu wyzwaniu, przed którym stoją lokalne społeczności? Prowadząca: Monika Makowiecka, ekspertka w zakresie animacji społecznej i organizowania społeczności lokalnej
 • Nowa ustawa o ekonomii społecznej – praktyczne aspekty funkcjonowania PES w obliczu nowej ustawy / Prowadzący: radca prawny Łukasz Chlebny.

 

https://www.cozadzien.pl/zdjecia/iv-dzien-ekonomii-spolecznej-zdjecia/85932?fbclid=IwAR0vjXY43wF1tlE5dG19FcW3ZZy3G8EOB5KPe-SwfSW9YI8VGFLYLumhIeI

https://mowes.pl/news/i-ty-mozesz-zostac-przedsiebiorca-spolecznym-zapowiedz-iv-dnia-ekonomii-spolecznej-w-radomi/?fbclid=IwAR1Qcis4RbvGmQ1zxkqmUiXPs-ABYegkR89lV-GAuCaaCfv7_aUZmec7aLo

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close