Metoda Tomatis

Profesor Alfred Tomatis, francuski otolaryngolog, od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu, zależnością pomiędzy słyszeniem, a tworzeniem głosu. W oparciu o swoje obserwacje stworzył metodę treningu, która znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening psycho – audio – lingwistyczny”

Podstawowe cele metody

 • poprawa koordynacji ruchowej
 • wspieranie funkcji słuchowej poprzez uregulowanie napięcia mięśni ucha środkowego
 • zwiększenie koncentracji
 • lepsze zapamiętywanie
 • polepszenie radzenia sobie z emocjami i stresem
 • poprawa jakości uczenia się
 • zmniejszanie liczby popełnianych błędów ortograficznych
 • rozwijanie sprawności komunikowania się
 • skuteczniejsza nauka języków obcych
 • lepsze wykorzystywanie posiadanego potencjału
 • poprawa zachowań społecznych.

Dla kogo?

Metoda ta polecana jest dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania (ADHD), zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, dla osób borykających się z trudnościami w nauce (np. dysleksja, dysgrafia, dysortografia itp.), problemami z koncentracją, uwagą i pamięcią, trudnościami językowymi np. opóźniony rozwój mowy, jąkanie, wady wymowy.

Na czym polega terapia?

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie zwane „elektronicznym uchem” – jest to idealny model ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. Trening przebiega dwuetapowo: I etap – 15 dni 2 godziny dziennie, II etap – 8 dni 2 godziny dziennie.

Ćwiczenia te stymulują korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Możemy dobrze słyszeć, ale to nie oznacza, że potrafimy dobrze słuchać – tzn. że mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Możemy mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, rozróżniania wysokich i niskich częstotliwości, a także nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem, co jest konieczne w przypadku poprawnego czytania i pisania. Może temu towarzyszyć nadpobudliwość psychoruchowa. Badania dowiodły, że dźwięk stymuluje prawidłowe funkcjonowanie organizmu poprzez dostarczanie bodźców korze mózgowej. Ponadto trening poprawia lateralizację słuchową, czyli powoduje, że prawe ucho staje się dominujące, dzięki temu można lepiej kontrolować parametry głosu: intonację, barwę, głośność, rytm; a także płynność mowy, co usprawnia komunikowanie się z innymi.

Dla każdego pacjenta opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny (materiał dźwiękowy wraz z parametrami). Podczas terapii można rozmawiać, bawić się, grać w gry planszowe, a nawet spać.

„Razem możemy więcej, wspólnie wygramy każdy dzień, jeśli otworzysz swe serce, troski odejdą w cień”

Na czym polega terapia?

Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie zwane „elektronicznym uchem” – jest to idealny model ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. Trening przebiega dwuetapowo: I etap – 15 dni 2 godziny dziennie, II etap – 8 dni 2 godziny dziennie.

Ćwiczenia te stymulują korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Możemy dobrze słyszeć, ale to nie oznacza, że potrafimy dobrze słuchać – tzn. że mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Możemy mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, rozróżniania wysokich i niskich częstotliwości, a także nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem, co jest konieczne w przypadku poprawnego czytania i pisania. Może temu towarzyszyć nadpobudliwość psychoruchowa. Badania dowiodły, że dźwięk stymuluje prawidłowe funkcjonowanie organizmu poprzez dostarczanie bodźców korze mózgowej. Ponadto trening poprawia lateralizację słuchową, czyli powoduje, że prawe ucho staje się dominujące, dzięki temu można lepiej kontrolować parametry głosu: intonację, barwę, głośność, rytm; a także płynność mowy, co usprawnia komunikowanie się z innymi.

Dla każdego pacjenta opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny (materiał dźwiękowy wraz z parametrami). Podczas terapii można rozmawiać, bawić się, grać w gry planszowe, a nawet spać.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close