Fizjoterapia

Czym zajmuje się fizjoterapia?

 • Usprawnia mechanizmy homeostazy
 • Wzmacnia i porządkuje funkcje fizjologiczne wielu narządów i układów tj. układu nerwowo mięśniowego, mięśniowo szkieletowego, sercowo naczyniowego i oddechowego
 • Jest jednym z ważniejszych elementów działań leczniczych w chorobach przewlekłych, ze względu na bezpieczeństwo jej stosowania i oddziaływania na organizm człowieka

Fizjoterapia wykorzystuje podstawowe rodzaje energii dostępne w środowisku naturalnym człowieka (klimatologia, balneologia), jak również energie generowane przez specjalistyczne urządzenia, konstruowane na jej potrzeby (fizykoterapia), oraz naturalny, wewnętrzny potencjał energetyczny człowieka (kinezyterapia) w połączeniu z bezpośrednim kontaktem pacjenta i terapeuty (masaż).

Kiedy zdecydować się na rehabilitację dziecka?

Wskazaniem do fizjoterapii jest…
 • Wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie rączek, nóżek lub całego ciała dziecka
 • Obniżone napięcie mięśniowe w tułowiu i kończynach dziecka
 • Asymetria w ułożeniu ciała Waszej pociechy
 • Płaczliwość i niepokój spowodowany tzw. kolką niemowlęcą
 • Niechęć niemowlęcia do leżenia na brzuszku
 • Słaba kontrola ułożenia głowy
 • Zaburzenia ruchowe wynikające w przebiegu choroby genetycznej, metabolicznej itd.
 • Wady rozwojowe
 • Zaburzenia będące konsekwencją wypadków komunikacyjnych, domowych

Zajęcia fizjoterapeutyczne odbywają się w dwóch salach kinezo i fizykoterapeutycznych

Kinezyterapia

Kinezyterapia zwana jest niekiedy rehabilitacją ruchową lub treningiem leczniczym. Ta forma usprawniania wykorzystuje ruch jako środek leczniczy. Ruch stanowi naturalny bodziec do przemian zachodzących w naszym układzie kostno-stawowym, mięśniowym oraz w naszym metabolizmie. W przedszkolu w sali do kinezyterapii dzięki licznym przyborom (tj. wałki, piłki, materace, trampolina itd.) wykonujemy ćwiczenia usprawniające na:

 • Skoliozę- boczne skrzywienia kręgosłupa
 • Plecy okrągłe, płaskie, wklęsłe
 • Odstające łopatki, asymetrię ułożeniową łopatek, barków
 • Klatkę piersiową, lejkowatą, kurzą
 • Kolana koślawe, szpotawe
 • Wady stóp (np. płaskostopie)

Stosujemy techniki znanych metod terapeutycznych: terapii manualnej, PNF-u, i terapii powięziowej.

Sala fizykoterapeutyczna wyposażona jest w:

Aquavibron

Zabieg suchy wykonywany za pomocą specjalnego aparatu, przez który przepływa woda wytwarzająca drgania membrany w aplikatorze.

Wskazaniem do zabiegu jest:

 • Zanik mięśni różnego pochodzenia (pourazowe, porażeniowe, stany zapalne)
 • Zaburzenia odżywcze skóry
 • Urazy kości, tkanek stawowych, mięśni
 • Zbliznowaciałe, ograniczające zakres ruchu, zmiany pourazowe narządu ruchu i skóry
 • Gościec zwyrodnieniowy tkanek miękkich z zespołami bólowymi, ograniczeniami ruchu,
  przykurczami

Lampa Sollux

Służy do naświetlań promieniami podczerwonymi oraz widzialnymi. Promieniowanie to penetruje do 3 cm w głąb tkanek, powodując ich rozszerzanie, rozszerzanie naczyń krwionośnych i co za tym idzie wzmożenie ukrwienia i przemiany materii,  zmniejszenie napięcia mięśni i bólu.

Wskazania:

 • Przewlekłe i podostre stany zapalne
 • Przewlekłe stany zapalne jamy nosowej, zatok przynosowych, ucha zewnętrznego i stawów żuchwy
 • Przygotowanie do masażu i ćwiczeń ruchowych

Hydroterapia

To dział fizjoterapii zwany inaczej wodolecznictwem. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii. Przedszkole zaopatrzone jest w dwie wanny do całkowitego zanurzenia oraz jedną przeznaczonych do masażu kończyn. Kąpiel wirowa polega na wprowadzeniu za pomocą dysz do hydromasażu lub bąbelków powietrza wody w ruch wirowy, który jest łagodnym bodźcem zwiększającym przepływ krwi i chłonki, usprawniającym proces przemiany materii w tkankach, rozluźniającym zbliznowacenia i przykurcze. Kąpiele działają przy tym przeciwbólowo i rozluźniają napięte mięśnie.

Ważne! Przeciwwskazaniem do kąpieli jest epilepsja.

Gimnastyka korekcyjna

Okres przedszkolny i szkolny to etap szybkiego wzrostu, kształtowania się układu kostnego i gorsetu mięśniowego. Szybki wzrost u dzieci i młodzieży jest czynnikiem osłabiającym siłę i zborność mięśniową, co skutkować może powstawaniem wad postawy. Dlatego w tym okresie należy szczególnie zadbać o prawidłową postawę dziecka i rozpocząć ćwiczenia zapobiegające wadom postawy.

Gimnastyka korekcyjna szczególnie jest wskazana dla dzieci z wadami kręgosłupa (plecy okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa, plecy okrągło wklęsłe), wadami stóp (stopa płasko koślawa, płaskostopie) i wadami kolan (kolana koślawe, szpotawe).

Na konsultacje fizjoterapeutyczne, należy zgłosić się w przypadku kiedy dziecko pochyla plecy w przód, ściąga barki do środka, a postawa jego charakteryzuje się pochyleniem bocznym osi kręgosłupa czyli asymetrią kręgosłupa i asymetrią położenia łopatek.

 

Cel gimnastyki korekcyjnej:

 • Wyrobienie nawyku prawidłowej postawy ciała
 • Korekcje istniejących wad postawy i zapobieganie ich pogłębianiu
 • Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka poprzez: ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady
 • Rozciąganie mięśni nadmiernie przykurczonych i skracanie nadmiernie rozciągniętych
 • Zwiększenie zakresu ruchu w stawach
 • Profilaktyka otyłości