Terapia pedagogiczna

Czym jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów mogących wywołać w późniejszym okresie niepowodzenia szkolne. Właściwie prowadzony proces terapeutyczny nastawiony jest również na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Ponieważ często przyczyny będące podłożem wspomnianych trudności mają rozległy charakter terapia pedagogiczna skupia się na usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych u dziecka. Po uprzednio wnikliwej analizie indywidualnych potrzeb dziecka określane są właściwe kierunki pracy.

Zadania terapii pedagogicznej

  • Terapia pedagogiczna ma doprowadzić do wytworzenia w dziecku świadomości jego mocnych stron, eliminowanie słabych, hamujących czy utrudniających procesy uczenia się
  • Zadaniem terapii jest kompensowanie braków w zakresie poszczególnych funkcji w oparciu o mocne strony dziecka, umożliwienie mu wszechstronnego rozwoju
  • Terapia pedagogiczna ma za zadanie nauczenie poprawnego czytania i pisania, a równocześnie zapobieganie powstawaniu zaburzeń emocjonalnych, ewentualne ich niwelowanie oraz wypracowanie właściwej motywacji do nauki.

Nad czym najczęściej pracujemy?:

Wśród najczęściej spotykanych rodzajów trudności wyróżnia się:

  • Opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej- problem ten polega na braku zsynchronizowania ogólnego rozwoju psychofizycznego dziecka z rozwojem analizy i syntezy abstrakcyjnych kształtów graficznych
  • Opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej- polegają na zakłóceniach procesu różnicowania dźwięków, analizy i syntezy w części korowej analizatora słuchowego
  • Zaburzenia procesu lateralizacji-problem dotyczy prawidłowego spostrzegania:wymiarów, różnicowania stron prawa-lewa
  • Deficyt pamięciowy-dotyczy problemów z zapamiętywaniem faktów, przechowywaniem danych i ich odtwarzaniem
  • Deficyt uwagi powiązany z nadmierną ruchliwością- charakteryzuje się obniżona w stosunku do wieku dziecka zdolnością do koncentracji i utrzymania uwagi na czynnościach, które wykonuje oraz wzmożoną aktywnością ruchową
  • Opóźnienia i zaburzenia mowy- to problem w wyrażaniu własnych myśli i słów spowodowane trudnościami artykulacyjnymi lub kłopotem z przypomnieniem sobie słów pozwalających wyrazić dana myśl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close