Środowiskowy Dom Samopomocy typ B

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu funkcjonuje od 21 września 2015r. Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 40 osób upośledzonych umysłowo (typ B) prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z Radomia z siedzibą przy ul. Sobótki 5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu czynny 5 dni w tygodniu
w godzinach 7.00- 16.30.

Trochę o ŚDS

ŚDS mieści się w budynku pozbawionym barier architektonicznych w dobrze skomunikowanej części miasta a zarazem na uboczu w bezpośrednim sąsiedztwie parku
i osiedla. Podopiecznymi są mieszkańcy miasta Radomia i powiatu radomskiego.
Do Środowiskowego Domu Samopomocy uczestnicy przyjmowani są na podstawie decyzji administracyjnych wydawanych przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Radomia, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Kadra zatrudniona w ŚDS składa się ze specjalistów, którzy mają staż w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pracownicy ci posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne lub pedagogiczne, fizjoterapeutyczne i pielęgniarskie. Środowiskowy Dom Samopomocy swoje powstanie zawdzięcza potrzebom, jakie zgłaszało środowisko rodzin, które mają pod opieką osoby niepełnosprawne intelektualnie. Rodziny te szukały dla swoich już dorosłych dzieci odpowiedniego miejsca, w którym będą zapewnione dla nich zajęcia, aby aktywnie rehabilitować się psychofizyczne, społecznie oraz uczestniczyć w zajęciach terapii zajęciowej. .

Kierownik Domu spełnia wymogi związane z wykształceniem i stażem pracy określone w § 9 pkt1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 , poz. 1586). Liczba pracowników wynika z przeznaczenia, zadań, wielkości placówki i jej możliwości finansowych.

Realizacja powyższego Domu jest kontynuacją utworzonego dwa lata temu Klubu Integracji Społecznej, który był prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”. Podczas działalności Klubu Integracji Społecznej regularnie odbywały się zajęcia rehabilitacyjne oraz terapeutyczne w przystosowanych odpowiednio salach. Dzięki czynnemu udziałowi w zajęciach oferowanych przez nowo powstały Środowiskowy Dom Samopomocy, uczestnicy mają doskonałą alternatywę dla bezczynnego siedzenia w domu. Ponadto dzięki takiej formie aktywności ich stan psychofizyczny ulegnie polepszeniu lub co najmniej pozostanie na podobnym poziome, zaś dzięki systematycznej rehabilitacji odczują znaczną poprawę fizyczną, poprawi się ich komfort życia i zmobilizuje do nabywania kolejnych umiejętności. Kontakt z innymi uczestnikami zaspokoi potrzebę relacji interpersonalnych oraz poprawi stan psychiczny uczestników.

Głównym celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest poprawa sprawności psychofizycznej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zajęcia w ŚDS prowadzone są w sposób umożliwiający indywidualne podejście do każdego uczestnika, a dzięki temu zgromadzona wiedza pozwala skonstruować plan postępowania wspierająco – aktywizującego dostosowanego do  potrzeb oraz możliwości konkretnych osób.

Cele szczegółowe, realizowane w ŚDS typu B

Umiejętności socialne

doprowadzenie do zwiększenia poczucia własnej wartości oraz pewności siebie w kontaktach z ludźmi

Sport

poprawy stanu zdrowia fizycznego(w tym rehabilitacja fizyczna, turystyka i rekreacja itp.)

Profilaktyka

zapobieganie powstawaniu nowych niepełnosprawności

Pasja

aktywizowanie uczestników zajęć, rozwijanie ich zainteresowań, indywidualnych uzdolnień

Zaradność

wyposażenie osób upośledzonych umysłowo w podstawowe umiejętności i wiadomości zaradność w życiu codziennym, samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych

Uświadamianie

zmianę postrzegania i wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku, bez względu na przyczynę niepełnosprawności

Wszystkie zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczestnika. Każdy rozwija się zgodnie z własnymi predyspozycjami, bez presji czasu. Ponadto w systemie ciągłym są prowadzone konsultacje z psychologiem i pedagogiem dla uczestników oraz ich rodzin. Na miejscu podopieczni korzystają z usług pielęgniarki, natomiast terapia zajęciowa, rehabilitacja społeczna oraz psychofizyczna, są podstawowymi formami wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Terapia zajęciowa, o której mowa powyżej jest prowadzona w placówce, przez naszych specjalistów i obejmuje oddziaływanie na szereg bodźców, dzięki czemu jest możliwe uzyskanie poprawy umiejętności lub wykształcenie nowych nawyków, niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym.

Program działania ŚDS typu „B” – obszary działania i formy zajęć

 • Trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej. Podtrzymywanie nabytych umiejętności samoobsługowych.
 • Trening higieny osobistej.
 • Trening komunikacji interpersonalnych i umiejętności społecznych.
 • Trening podtrzymywania umiejętności edukacyjnych.
 • Trening umiejętności spędzania wolnego czasu.
 • Zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą poprzez udział w zajęciach tanecznych, koło fotograficzne.
 • Terapia ruchowa- rehabilitacja
 • Zajęcia z psychologiem, pedagogiem
 • Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, opieka pilęgniarska
 • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, niezbędna opieka.
 • Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w WTZ lub podjęcia zatrudnienia.
 • Prowadzenie terapii zajęciowej w pracowniach: pracownia komputerowo-plastyczna, pracownia krawiecko- rękodzieła, pracownia kulinarna, pracownia botaniczno- zoologiczna, pracownia majsterkowicza- stolarska, koło fotograficzne, zajęcia taneczno – rytmiczne

Kontakt

Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu

Adres: ul. Sobótki 5, 26 - 620 Radom

Email: stowarzyszenie@razem.radom.pl

Telefon/fax: 48 3603502

Godziny pracy

poniedziałek07:00–16:30
wtorek07:00–16:30
środa07:00–16:30
czwartek07:00–16:30
piątek07:00–16:30
sobotaZamknięte
niedzielaZamknięte

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close