Metoda Sherborne

Bardzo ważnym elementem w życiu człowieka jest ruch. Dzięki
ruchom naszego ciała możemy poznawać otoczenie, uczyć się
i komunikować.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne powstała w latach 60. Jest to prosta metoda oparta na wczesnodziecięcych zabawach rodziców z dziećmi. Głównym założeniem metody jest kształtowanie świadomości swojego ciała i przestrzeni, nawiązywanie bliskiego kontaktu z innymi osobami poprzez ruch i dotyk oraz dzielenie z nimi przestrzeni. Ćwiczenia oparte na bliskim kontakcie fizycznym budują więź emocjonalną, pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa.

Kategorie ćwiczeń

 • Ćwiczenia prowadzące do poznania siebie i własnego ciała
 • Ćwiczenia pomagające w zdobyciu pewności siebie i w budowaniu
  poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu
 • Ćwiczenia ułatwiające nawiązywanie relacji oraz współpracę
  z partnerem i grupą
 • Ćwiczenia twórcze

Ćwiczenia trwają 30 minut. Są przeznaczone dla dzieci:

 • Niepełnosprawnych intelektualnie,
 • Z autyzmem
 • Z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania
 • Z niekorzystnych środowisk wychowawczych, np. domów dziecka,
  rodzin dysfunkcyjnych
 • Głuchymi i niewidomymi

Korzyści płynące z zajęć prowadzonych Metodą Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne:

 • Daje pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem
 • Wyzwala swobodę zachowań i naturalność
 • Daje okazję do rozładowania energii
 • Jest próbą pokonania własnych zahamowań wynikających
  z uprzednich doświadczeń
 • Daje radość
 • Wyzwala zaangażowanie
 • Daje możliwość zaspokojenia własnych potrzeb
 • Daje pewność siebie
 • Daje możliwość poczucia się w innej roli niż na co dzień
 • Zbliża do siebie uczestników zajęć
 • Daje radość z działania w grupie
 • Przyjemność dawania innym radości
 • Daje okazję do wspomnień, przypomnienia sobie zdarzeń
  z dzieciństwa
 • Daje okazję do bliskiego kontaktu fizycznego bez uruchamiania
  sfery seksualnej
 • Daje poczucie partnerstwa
 • Możliwość odczuwania przyjemnych doznań płynących
  z własnego ciała
 • Nie jest ograniczona wiekiem uczestników.

Literatura

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. (1992). Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. WSiP Warszawa. Bogdanowicz M., Kasica A. (2003). Ruch Rozwijający dla wszystkich. Harmonia Gdańsk.