Praca

Niepubliczne Przedszkole ,,Kraina Radości” prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM” Poszukuje osoby na stanowisko:

• FIZJOTERAPEUTA ,
• LOGOPEDA
• NEUROLOGOPEDA,
• TERAPEUTA SI
• TERAPIA PEDAGOGICZNA

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • współpraca z zespołem pedagogicznym i terapeutycznym,
 • prowadzenie zajęć mających na celu pobudzanie psychoruchowego rozwoju ucznia, w oparciu o zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dokonywanie oceny postępów ucznia
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

Wymagania
Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • ukończyli studia wyższe oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne,
 • mile widziane szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
 • posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi,
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój,
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy.

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze w zespole specjalistów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zaangażowania,
 • wyposażone gabinety,
 • umowę o pracę na cały etat

CV prosimy przesyłać na adres: stowarzyszenierazem@op.pl lub dostarczyć osobiście ul. Sobótki 5, 26-600 Radom lub pod numerem telefonu: 48 360 35 02

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RAZEM”STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RAZEM”ZATRUDNI:

Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i marketingu

Miejsce pracy: Radom
Zakres zadań:

 • Tworzenie i koordynacja wielokanałowych kampanii fundraisingowych (pozyskiwania funduszy) i rozpisywanie projektów z UE;
 • Organizacja sesji zdjęciowych i filmów reklamowych oraz współpraca przy organizacji eventów;
 • Zarządzanie procesem produkcji materiałów marketingowych (broszury, gadżety, inne materiały dla darczyńców);
 • Utrzymywanie relacji z darczyńcami indywidualnymi i tworzenie mailingów;
 • Analiza efektywności prowadzonych działań promocyjnych oraz rekomendowanie i inicjowanie działań optymalizujących;
 • Nadzorowanie budżetów prowadzonych projektów;
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi (agencje reklamowe, domy mediowe i inne);
 • Udział w prowadzeniu badań marketingowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – mile widziany Marketing;
 • Doświadczenie zawodowe, w dziale maketingu, fundrasingu lub agencji reklamowej (minimum 2 lata);
 • Kreatywność, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 • Wysokie zdolności komunikacyjne i organizacyjne;
 • Dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań;
 • Mile widziana podstawowa znajomość programów graficznych (Adobe Illustrator, Photoshop)
 • Prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę na czas określony);
 • Pełną wyzwań, dającą ogromną satysfakcję pracę w środowisku w jednej z największych organizacji w województwie mazowieckim;
 • Rozwój zawodowy i szkolenia;
 • Współpracę w doświadczonym i kreatywnym zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na podany adres mailowy: stowarzyszenie@razem.radom.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Radomiu 26-600 ul. Sobótki 5, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru):

a. e -mail: stowarzyszenie@razem.radom.pl
b. telefonicznie: +48/360-35-02; 608-487-188
c. pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, wskazany powyżej.

 jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Stowarzyszenia.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (1) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (2), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (3), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (4), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


(1) Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
(2) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
(3) Art. 6 ust. 1 lit a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
(4) Art. 9 ust. 2 lit. a RODO – dane osobowe szczególnych kategorii np. stan zdrowia.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora danych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż do 3 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.