Praca

Niepubliczne Przedszkole ,,Kraina Radości” prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM” Poszukuje osoby na stanowisko:

• FIZJOTERAPEUTA ,
• LOGOPEDA
• NEUROLOGOPEDA,
• TERAPEUTA SI
• TERAPIA PEDAGOGICZNA

Podstawowe zadania na stanowisku:

 • współpraca z zespołem pedagogicznym i terapeutycznym,
 • prowadzenie zajęć mających na celu pobudzanie psychoruchowego rozwoju ucznia, w oparciu o zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dokonywanie oceny postępów ucznia
 • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.

Wymagania
Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • ukończyli studia wyższe oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne,
 • mile widziane szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
 • posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami, mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi,
 • są otwarci na zdobywanie wiedzy i ciągły rozwój,
 • potrafią pracować w zespole i tworzyć atmosferę współpracy.

Oferujemy:

 • pracę w miłej atmosferze w zespole specjalistów,
 • możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zaangażowania,
 • wyposażone gabinety,
 • umowę o pracę na cały etat

CV prosimy przesyłać na adres: stowarzyszenierazem@op.pl lub dostarczyć osobiście ul. Sobótki 5, 26-600 Radom lub pod numerem telefonu: 48 360 35 02

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RAZEM”STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RAZEM”ZATRUDNI:

Specjalistę ds. pozyskiwania funduszy i marketingu

Miejsce pracy: Radom
Zakres zadań:

 • Tworzenie i koordynacja wielokanałowych kampanii fundraisingowych (pozyskiwania funduszy) i rozpisywanie projektów z UE;
 • Organizacja sesji zdjęciowych i filmów reklamowych oraz współpraca przy organizacji eventów;
 • Zarządzanie procesem produkcji materiałów marketingowych (broszury, gadżety, inne materiały dla darczyńców);
 • Utrzymywanie relacji z darczyńcami indywidualnymi i tworzenie mailingów;
 • Analiza efektywności prowadzonych działań promocyjnych oraz rekomendowanie i inicjowanie działań optymalizujących;
 • Nadzorowanie budżetów prowadzonych projektów;
 • Współpraca z partnerami zewnętrznymi (agencje reklamowe, domy mediowe i inne);
 • Udział w prowadzeniu badań marketingowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – mile widziany Marketing;
 • Doświadczenie zawodowe, w dziale maketingu, fundrasingu lub agencji reklamowej (minimum 2 lata);
 • Kreatywność, inicjatywa i samodzielność w działaniu;
 • Wysokie zdolności komunikacyjne i organizacyjne;
 • Dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań;
 • Mile widziana podstawowa znajomość programów graficznych (Adobe Illustrator, Photoshop)
 • Prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie (umowa o pracę na czas określony);
 • Pełną wyzwań, dającą ogromną satysfakcję pracę w środowisku w jednej z największych organizacji w województwie mazowieckim;
 • Rozwój zawodowy i szkolenia;
 • Współpracę w doświadczonym i kreatywnym zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na podany adres mailowy: stowarzyszenie@razem.radom.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z siedzibą w Radomiu 26-600 ul. Sobótki 5, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji Twoich praw poprzez (do wyboru):

a. e -mail: stowarzyszenie@razem.radom.pl
b. telefonicznie: +48/360-35-02; 608-487-188
c. pisemnie na adres siedziby Administratora Danych, wskazany powyżej.

 jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Stowarzyszenia.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (1) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (2), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (3), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (4), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.


(1) Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
(2) Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
(3) Art. 6 ust. 1 lit a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
(4) Art. 9 ust. 2 lit. a RODO – dane osobowe szczególnych kategorii np. stan zdrowia.


Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą pracownicy Administratora danych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż do 3 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close