Kraina Radości Przedszkole Radom

Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” zostało założone w Radomiu w 2010 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Mieścimy się na ul. Sobótki 5. Na początku działalności naszego przedszkola funkcjonowała tylko jedna grupa. Z biegiem czasu przedszkole zaczęło się rozwijać. Przybywało do nas coraz więcej dzieci a aktualnie w obu naszych placówkach przedszkolnych opieką otaczamy ponad 120 pociech!

Skontaktuj się z namiWażne! Standardy ochrony małoletnich .pdf

Historia Przedszkola Kraina Radości w Radomiu

 

Do naszej placówki przyjmowaliśmy dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, takimi jak: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, Zespół Downa, Autyzm, Zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia mowy w tym Afazja oraz choroby przewlekłe: cukrzyca, padaczka itp.

Od 2013 r. Przedszkole mieści się w dwóch budynkach. Główną siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Sobótki 5 w Radomiu, natomiast filia placówki działa przy ul. Gajowej 80 w Radomiu. Placówka posiada w sumie 10 sali zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci, w których funkcjonuje 10 oddziałów dziecięcych. Dodatkowo w budynkach znajdują się również sale, w których odbywają się zajęcia indywidualne z dziećmi, np. gabinet logopedyczny, gabinet do terapii EEG Biofeedback, gabinet do fizjoterapii i rehabilitacji, sala do Integracji Sensorycznej itp.

Placówka wyposażona jest w sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Sale przedszkolne posiadają bogate zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe tj. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy, kącik do zabaw badawczych itp. Programy multimedialne zawierają atrakcyjne, kolorowe zasoby pełne obrazków, dźwięków i animacji. Skupiają szereg profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń, do wykonania których motywuje dzieci rozbudowany system nagród. Przedszkole ma plac zabaw tradycyjny z elementami ekologicznymi, wyposażony w sprzęt sportowy i rekreacyjny. Plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu a urządzenia sportowo – rekreacyjne zachęcają do zabawy. Dzięki temu stwarzane są dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju, dobre warunki nauki, rozwijanie uzdolnień dbając jednocześnie o ich dobre samopoczucie.

Wszechstronny rozwój dzieci

Nasze przedszkole dba o wszechstronny rozwój dzieci. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne w oparciu o aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego, jak również dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Dodatkowo dzieci biorą udział w zajęciach grupowych typu muzykoterapia, kynoterapia, gimnastyka korekcyjna, taniec, język angielski, zajęcia kulinarnekuchcikowo, sensoplastyka.

Przedszkolaki biorą również udział w zajęciach indywidualnych typu logopedia, neuroogopedia, Integracja Sensoryczna, Racjonalna Terapia Zachowania, fizjoterapia, trening słuchowy metodą Tomatisa, EEG Biofeedback Pracujemy w oparciu o różne metody: M. Montessori, W. Sherborne, C.H. Knilla, Poranny Krąg, metody aktywizujące, alternatywne metody porozumiewania się.

Nauczyciele i terapeuci dostosowują treści do indywidualnych możliwości wychowanków. Każde dziecko idzie swoją własną ścieżką edukacyjną, w odpowiednim dla siebie tempie. Nasza placówka daje dzieciom możliwość spędzania czasu w grupach rówieśniczych, nawiązywania kontaktów społecznych, oraz uczestniczenia w zajęciach i zabawach w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Staramy się wspierać naszych rodziców swoją wiedzą, doświadczeniem i fachową pomocą.

Organizujemy dla rodziców szkolenia i zajęcia otwarte. Prezentujemy dorobek dzieci, oraz zapraszamy na imprezy rodzinne – wycieczki, festyny i uroczystości.

Ważne informacje

  • Statut Przedszkola Niepublicznego Kraina Radości – zobacz .pdf

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, dobrze wykształconych, kreatywnych nauczycieli…

…którzy dbają o przyjazną i miłą atmosferę w przedszkolu. W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i postępów dziecka. Wychowawcy biorą także aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.

W ramach przedszkola prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
W naszym przedszkolu dzieci się nie nudzą, ponieważ zapewniamy bogatą ofertę różnorodnych imprez, które wprowadzają je w świat zabawy, radości, humoru i wzruszeń. Gwarantujemy naszym wychowankom oraz ich rodzicom miłą, przyjazną atmosferę i pełne zrozumienie ich potrzeb.

Kontakt

Przedszkole
Kraina Radości w Radomiu

Telefon: +48 360 35 02

Email: stowarzyszenie@razem.radom.pl

Adres: ul. Sobótki 5, 26 - 620 Radom

Godziny pracy

 

poniedziałek06:30–17:00
wtorek06:30–17:00
środa06:30–17:00
czwartek06:30–17:00
piątek06:30–17:00
sobotaZamknięte
niedzielaZamknięte

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close