Kraina Radości Przedszkole Radom

Przedszkole Niepubliczne „Kraina Radości” zostało założone w Radomiu w 2010 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Mieścimy się w dwóch lokalizacjach: Filia Przedszkola w budynku na ul. Gajowej 80 oraz siedziba główna na ul. Sobótki 5. Na początku działalności naszego przedszkola funkcjonowała tylko jedna grupa. Z biegiem czasu przedszkole zaczęło się rozwijać. Przybywało do nas coraz więcej dzieci a aktualnie w obu naszych placówkach przedszkolnych opieką otaczamy ponad 120 pociech!

Skontaktuj się z nami

Historia Przedszkola Kraina Radości w Radomiu

 

Do naszej placówki przyjmowaliśmy dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, takimi jak: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, Zespół Downa, Autyzm, Zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia mowy w tym Afazja oraz choroby przewlekłe: cukrzyca, padaczka itp.

Od 2013 r. Przedszkole mieści się w dwóch budynkach. Główną siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Sobótki 5 w Radomiu, natomiast filia placówki działa przy ul. Gajowej 80 w Radomiu. Placówka posiada w sumie 10 sali zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci, w których funkcjonuje 10 oddziałów dziecięcych. Dodatkowo w budynkach znajdują się również sale, w których odbywają się zajęcia indywidualne z dziećmi, np. gabinet logopedyczny, gabinet do terapii EEG Biofeedback, gabinet do fizjoterapii i rehabilitacji, sala do Integracji Sensorycznej itp.

Placówka wyposażona jest w sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki. Sale przedszkolne posiadają bogate zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe tj. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy, kącik do zabaw badawczych itp. Programy multimedialne zawierają atrakcyjne, kolorowe zasoby pełne obrazków, dźwięków i animacji. Skupiają szereg profesjonalnie przygotowanych ćwiczeń, do wykonania których motywuje dzieci rozbudowany system nagród. Przedszkole ma plac zabaw tradycyjny z elementami ekologicznymi, wyposażony w sprzęt sportowy i rekreacyjny. Plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu a urządzenia sportowo – rekreacyjne zachęcają do zabawy. Dzięki temu stwarzane są dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju, dobre warunki nauki, rozwijanie uzdolnień dbając jednocześnie o ich dobre samopoczucie.

Wszechstronny rozwój dzieci

Nasze przedszkole dba o wszechstronny rozwój dzieci. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne w oparciu o aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego, jak również dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tworzony jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Dodatkowo dzieci biorą udział w zajęciach grupowych typu muzykoterapia, kynoterapia, gimnastyka korekcyjna, taniec, język angielski, zajęcia kulinarnekuchcikowo, sensoplastyka.

Przedszkolaki biorą również udział w zajęciach indywidualnych typu logopedia, neuroogopedia, Integracja Sensoryczna, Racjonalna Terapia Zachowania, fizjoterapia, trening słuchowy metodą Tomatisa, EEG Biofeedback Pracujemy w oparciu o różne metody: M. Montessori, W. Sherborne, C.H. Knilla, Poranny Krąg, metody aktywizujące, alternatywne metody porozumiewania się.

Nauczyciele i terapeuci dostosowują treści do indywidualnych możliwości wychowanków. Każde dziecko idzie swoją własną ścieżką edukacyjną, w odpowiednim dla siebie tempie. Nasza placówka daje dzieciom możliwość spędzania czasu w grupach rówieśniczych, nawiązywania kontaktów społecznych, oraz uczestniczenia w zajęciach i zabawach w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Staramy się wspierać naszych rodziców swoją wiedzą, doświadczeniem i fachową pomocą.

Organizujemy dla rodziców szkolenia i zajęcia otwarte. Prezentujemy dorobek dzieci, oraz zapraszamy na imprezy rodzinne – wycieczki, festyny i uroczystości.

Ważne informacje

  • Statut Przedszkola Niepublicznego Kraina Radości – zobacz .pdf

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, dobrze wykształconych, kreatywnych nauczycieli…

…którzy dbają o przyjazną i miłą atmosferę w przedszkolu. W swojej pracy aktywnie wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i postępów dziecka. Wychowawcy biorą także aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach pedagogicznych, kursach i studiach podyplomowych. Organizują wychowanie i nauczanie na najwyższym poziomie.

W ramach przedszkola prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju.
W naszym przedszkolu dzieci się nie nudzą, ponieważ zapewniamy bogatą ofertę różnorodnych imprez, które wprowadzają je w świat zabawy, radości, humoru i wzruszeń. Gwarantujemy naszym wychowankom oraz ich rodzicom miłą, przyjazną atmosferę i pełne zrozumienie ich potrzeb.

Kontakt

Przedszkole
Kraina Radości w Radomiu

Telefon: +48 360 35 02

Email: kontakt@razem.radom.pl

Adres: ul. Sobótki 5, 26 - 620 Radom

Przedszkole
Kraina Radości w Radomiu
Filia ‚Gajowa’

Telefon: +48 502 069 834

Adres: ul. Gajowa 80, 26 - 600 Radom

Godziny pracy

 

poniedziałek06:30–17:30
wtorek06:30–17:30
środa06:30–17:30
czwartek06:30–17:30
piątek06:30–17:30
sobotaZamknięte
niedzielaZamknięte
X