Przekaż nam swój 1% Podatku

Pomóż Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Jako organizacja posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego jesteśmy uprawnieni do zbierania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych i firm. Co roku serdecznie zachęcamy Państwa do przekazania 1% swojego podatku na rzecz naszego stowarzyszenia. Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nasz nr KRS: 

KRS 0000366119

Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy się trzymać razem – mawiała Maria Konopnicka

Przekazując 1% podatku za 2021 rok:

Wspierasz działalność i rozwój naszego centrum diagnozy, terapii, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i tym samym

Tworzysz razem z nami Środowiskowy Dom Samopomocy, gdzie gości radość i ciepło, gdzie każdy uczestnik domu jest wartościowym człowiekiem, może żyć i się rozwijać. Dajesz szansę uczestnikowi domu na rehabilitację, terapię oraz aktywnie uczestnictwo m.in. w życiu społecznym.

Tworzysz z nami Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „KRAINA RADOŚCI, gdzie stwarzamy każdemu dziecku radość , ciepło, szansę rozwoju na miarę jego możliwości, podążać za, indywidualnym tempem rozwoju, uczyć tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka, nasze dzieci bawią się , uczą, nabywają umiejętności rozwijając swoją osobowość i pewność siebie.

 

Wspierasz realizacje wielu innych działań prowadzonych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Działań obejmujących m.in.:

  1. Trapię i rehabilitację
  2. Wsparcie psychologiczne
  3. Organizację zajęć, warsztatów, wyjazdów, wycieczek, imprez, spotkań integracyjnych, wyjść kulturalnych, wyjazdów na basen i innych wydarzeń na rzecz rodzin zrzeszonych w stowarzyszeniu wychowujących dziecko/dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Każdy człowiek jest liściem wielkiego drzewa świata. Drzewo – to oczywiście cała ludzkość, a to, jak ono wygląda, zależy od każdego, nawet od najdrobniejszego liścia – Verena Kast

Dokładasz cegiełkę do realizacji kolejnego marzenia!

Część środków zebranych z 1% podatku zostanie odłożona na realizację kolejnego wielkiego marzenia…

Otóż stowarzyszenie chcąc rozwijać swój potencjał i zakres wsparcia środowiska osób z niepełnosprawnością, chce rozbudować obiekt w którym znajduje się Niepubliczne przedszkole KRAINA RADOŚCI i ŚDS . W nim zgodnie ze wstępnymi planami powstaną m.in. na wyspecjalizowane pracownie terapeutyczne, nowoczesny gabinet fizjoterapii i rehabilitacji oraz sala wielofunkcyjna pełniąca rolę centrum integracji. Stowarzyszenie chciałoby w nim uruchomić również ośrodek opieki wytchnieniowej, mieszkania terapeutyczne oraz stworzyć ogród sensoryczny, który będzie służył nie tylko osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom ale również społeczności lokalnej.

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Twój 1% ma Wielką Moc Przemiany Ludzkich Losów! Losów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin! DZIĘKUJEMY WAM ZA KAŻDĄ ZŁOTÓWKĘ!!!

 

Skontaktuj się z nami!

Nr konta bankowego: 75 1240 1789 1111 0010 0474 0886