Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe wsparcie terapeutyczne dziecka i rodziny.

Czym tak naprawdę jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

WWR jest interdyscyplinarnym podejściem, umożliwiającym objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących symptomów zaburzeń. Podstawą jest współpraca rodziców i terapeutów w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju

Istotą wczesnego wspomagania jest
 • wsparcie rodziców w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, podniesienie poziomu samooceny oraz nauczenie spostrzegania u własnego dziecka mocnych stron
 • opracowanie diagnozy umiejętności funkcjonalnych, bazując na badaniach
  diagnostycznych, obserwacjach, wywiadach z rodzicami
 • opracowanie, wdrożenie wieloprofilowego programu terapeutycznego dostosowanego do możliwości dziecka oraz warunków środowiskowych, uwzględniający różne strategie terapeutyczne

Zacznijmy od początku…

Jeżeli coś Cię zaniepokoiło w rozwoju Twojego dziecka, zgłoś się do lekarza!

W przypadku wykrycia u dziecka niepełnosprawności złóż wniosek do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, najbliższej Twojego miejsca zamieszkania. Możesz tam otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, która umożliwi Ci skorzystanie ze wsparcia jakie oferuje system oświaty. W niektórych niepublicznych Poradniach Psychologiczno- Pedagogicznych działają zespoły opiniujące uprawnione do wydawania ww. opinii.

Czym prędzej rozpocznij wczesne wspomaganie swojego dziecka!

Jeśli już masz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wybierz placówkę, która realizuje zajęcia WWR i jak najszybciej zgłoś się tam. Poradnia, w której diagnozowałeś swoje dziecko powinna dysponować adresami placówek realizujących takie wsparcie. Jeśli nie uzyskasz takich informacji na pewno pomoże Ci w tym Internet. Zapraszamy również do nas. Od wielu lat w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Radości prowadzonym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem organizujemy kompleksowe wsparcie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Cechuje nas otwartość, życzliwość, empatia i pełen profesjonalizm. Posiadamy zespół wysoko wykwalifikowanych terapeutów, którzy otoczą opieką Twoje dziecko i całą rodzinę.

Co nieco o WWR…

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

 • Są organizowane od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do momentu podjęcia nauki w szkole
 • Mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka
 • Są wsparciem dla rodziny dziecka.
 • Mogą być prowadzone w formie zajęć indywidualnych i grupowych z dzieckiem i jego rodziną, od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka
 • Mogą być organizowane w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej (w tym specjalnej), w ośrodkach oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zadania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 • Ustalenie (na podstawie opinii) kierunku i harmonogramu działań w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i wsparcia jego rodziny
 • Nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb
 • Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę
 • Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie

Pamiętaj

Wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

Wszystkie dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Kraina Radości, których rozwój psychoruchowy wymaga wsparcia, jak również dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania objęte są następującymi terapiami:

 • Racjonalna Terapia Zachowania
 • Terapia Pedagogiczna
 • Integracja Sensoryczna
 • Neurologopeda
 • Logopeda
 • Psycholog
 • Terapia EEG Biofeedback
 • Tomatis
 • Fizjoterapia
 • Weronika Sherborne
 • Kynoterapia/Dogoterapia
 • Hipoterapia
 • Alpakoterapia
 • Rewalidacja

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close