Przekaż 1% swojego podatku

Pomóż Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM, aby dalej mogło pomagać! Razem dla niepełnosprawnych. Razem dla dzieci. Razem jesteśmy silni i możemy więcej! To ważna pomoc, która nic Cię na dodatek nie kosztuje!

Festiwal "Tacy Sami"

Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Tacy Sami. Kiedy tańczysz, możesz przekroczyć wszystkie granice
nie przekraczając żadnej. Radom, 2018r.

Stowarzyszenie RAZEM

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych:
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Poznaj nas bliżej!

Środowiskowy Dom Samopomocy

Jesteśmy dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” z Radomia

„…Razem możemy więcej, wspólnie wygramy każdy dzień, jeśli otworzysz swe serce, troski odejdą w cień…”

Dagmara Janas – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM w Radomiu

Oferta Stowarzyszenia

Realizując cele statutowe Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych prowadzimy działania komercyjne w następującym zakresie:

Bieżące informacje

X