Miło nam poinformować, że nasza organizacja otrzymała wsparcie Polskiej Agencji Przedsiębiorczości w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: RAZEM bezpieczniej – wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych

Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Nr umowy: POIR.03.04.00-14-0609/20-00
Cel projektu: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.
Wartość projektu: 206 660,16 zł

Projekt w całości jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.