Nagroda Publiczności dla Stowarzyszenia RAZEM

Nagroda Publiczności dla Stowarzyszenia RAZEM

Za nami 12 edycja Konkursu IM. JACKA KURONIA NA NAJLEPSZE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU organizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych z Warszawy. Nasze Stowarzyszenie po raz pierwszy brało udział w tym konkursie. Konkurs ten ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie przedsiębiorstw, które skutecznie łączą cele społeczne z ekonomicznymi, przyczyniając się do rozwoju i dobrobytu społeczności lokalnych. Wyróżnione projekty stanowią inspirację dla innych, a ich dobre praktyki mogą być wykorzystane w innych regionach kraju.

Mieliśmy zaszczyt znaleźć się w gronie 13 finalistów wyróżnionych przez Kapitułę Konkursową.

Otrzymaliśmy wspaniałą nagrodę publiczności. Jesteśmy bardzo wzruszeni tym, że nasza praca Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnoprawnościami spotkała się z ogromnym uznaniem naszych przyjaciół, podopiecznych, pracowników, rodziców, przedstawicieli instytucji i innych organizacji pozarządowych oraz wszystkich tych, którzy od lat wspierają nasze Stowarzyszenia w najróżniejszych formach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy na nas głosowali w  Konkursie. Jesteście kochani.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Gali Finałowej 12 edycji konkursu (ES) im. Jacka Kuronia.

https://konkurs-es.pl/aktualnosci/transmisja-wideo-z-gali-finalowej-12-edycji-konkursu-es-im-jacka-kuronia/

 

Mazowiecka Leady D – Dagmara Janas laureatem konkursu MCPS

Mazowiecka Leady D – Dagmara Janas laureatem konkursu MCPS

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz trzeci zorganizowało mazowiecką edycję konkursu znanego wcześniej na południu Polski – Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek.

W mazowieckiej edycji konkurs składa się z sześciu kategorii, z których pięć skierowanych jest do kobiet z niepełnosprawnościami: „Dobry start” (skierowana do wyróżniających się dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach), „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” (dla kobiet niepełnosprawnych działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców w organizacjach pozarządowych lub instytucjach), „Życie Zawodowe” (dla kobiet pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych). Kategoria – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowana jest do kobiet pełnosprawnych, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Laureatem właśnie tej kategorii została Dagmara Janas, która od kilkunastu lat podejmuje działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Z powodzeniem łączy obowiązki matki niepełnosprawnego dziecka z funkcją Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Na przestrzeni lat objęła pomocą osoby z niepełnosprawnościami począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym po niepełnosprawne osoby dorosłe w różnym wieku.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i dziękujemy za trud podejmowania niezwykłych działań na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Informacje o konkursie:

https://radioplus.com.pl/popoludnie-plus/63922-dagmara-janas-mazowiecka-lady-d?fbclid=IwAR11AnH7MXEhNctbal-7sDS1klWF5sjsFEkGYPiONqNoJi_a4-TWVVCdZ08

https://mcps.com.pl/informacje-prasowe/mazowiecka-lady-d-i-mazowiecki-gentleman-d-oto-laureaci-konkursu-dla-nieprzecietnych-osob-z-niepelnosprawnosciami/

https://bip.mazovia.pl/pl/konkursy/mazowiecka-lady-d-im-krystyny-bochenek.html

Już za nami! IV Mazowiecki Festiwal TACY SAMI

Już za nami! IV Mazowiecki Festiwal TACY SAMI

Finał „IV Mazowieckiego Festiwalu Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną TACY SAMI” odbył się w dniu 10 czerwca 2022 r. na terenie Rynku Miasta Radomia. Celem Festiwalu była integracja środowiska osób z niepoprawnością oraz stworzenie im możliwości do zaprezentowania swoich talentów szerszej publiczności. Wydarzenie to było skierowane do osób z niepełnosprawnościami – dorosłych jaki i dzieci – uczniów/podopiecznych przedszkoli i szkół specjalnych ośrodków, szkół i warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, itp.

W Festiwalu wzięły udział licznie placówki, pomagające osobom z niepełnosprawnościami:

 • Niepubliczne przedszkole „Kraina Radości” , przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,RAZEM’’
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu, przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM
 • Stowarzyszenie Budujemy Przystań
 • Dom Pomocy Społecznej w Radomiu, ul. Z. Holszańskiej
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Pionkach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Radomiu
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „KOŁO” w Radomiu
 • Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki
 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Dąbrówce Nagórnej przy Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym DO CELU im. Św. Brata Alberta
 • Warsztat Terapii Zajęciowej – LEŚNICZÓWKA przy polskim związku głuchych koło terenowe w Radomiu
 • Warsztat Terapii zajęciowej przy Stowarzyszeniu Innowacji i Edukacji
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „NADZIEJA” przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym
 • Stowarzyszenie Karuzela- Zespół „Bez barier”
 • Warsztat Terapii Zajęciowej „START” przy Radomskim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Radomiu;

Festiwal był dużym wydarzeniem skupiającym środowisko osób z niepoprawnościami. Na scenie prezentowały się zespoły w kategorii taniec oraz wokal. Na płycie radomskiego rynku były rozstawione drewniane budki, w których swoje rękodzieło prezentowały organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie festiwalu poprzedziła msza św. w Katedrze Radomskiej, barwny przemarsz korowodu integracyjnego na Rynek oraz oficjalne przekazanie kluczy do bram Miasta Radomia osoba z niepełnosprawnościami przez Wiceprezydenta Radomia oraz Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego.

Festiwal obfitował w barwne występy osób z niepełnosprawnościami. Licznie zgromadzona publiczność mogła oglądać kolorowe i skoczne tańce oraz posłuchać ciekawych interpretacji utworów muzycznych. W ramach każdej kategorii zostali wytypowani zwycięzcy – 1, 2 i 3 miejsce, którzy zostali obdarowani nagrodami, statuetkami oraz dyplomami za udział. Występy uczestników oceniało profesjonalne jury składające się z przedstawicieli: Przedstawiciel Rodziców Opiekunów Osób Niepełnosprawnych, Radomskiej Szkoły Plastycznej, Radomskiej Szkoły Rocka, Radomskiej Szkoły Muzycznej, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Centrum Organizacji Pozarządowych, Szkoły Tańca IDOL. Wszyscy uczestnicy Festiwalu bez względu na zajęte miejsce otrzymali zestaw upominków /nagród pocieszenia. Uczestnikom został zapewniony także ciepły posiłek oraz zestaw suchego prowiantu. Nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu czuwała ochrona oraz policja. Bezpieczeństwo medyczne zapewniała Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego. Wydarzenie było ubezpieczone. Impreza odbywała się pod patronatami medialnymi Radia Eska Radom, Radia VOX,, Radia Radom, Radia Plus Radom, CoZaDzień oraz Radomskiej Grupy Mediowej – przy honorowym patronacie Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Uczestnicy Festiwalu mieli okazje występować i oglądać ogromną scenę, z profesjonalnym nagłośnieniem, oświetleniem oraz dekoracjami. Wszystko to miało wpływ na jeszcze głębszy odbiór bodźców z zewnątrz przez osoby niepełnosprawne. Imprezę prowadzili ambasador naszego festiwalu Paweł Biba Binkiewicz oraz Wojciech Szymański prowadzący audycje w Radiu Eska. W przerwach wystąpił zespół muzyczny. Wszystko to umilało czas licznie zgromadzonym pod sceną uczestnikom Festiwalu oraz zgromadzonej publiczności. Ciekawym wydarzeniem w programie było wspólne zatańczenie na płycie rynku przez osoby niepełnosprawne tańca o nazwie „Belgijka”, który świetnie ich zintegrował. Festiwal dał okazję do zaprezentowania swoich talentów osobom niepełnosprawnym. Prezentacja na profesjonalnej scenie, oraz udział w tak dużej imprezie pozwoliła odczuć różnego typu emocje osobom z niepełnosprawnościami.

Festiwal Tacy sami na stale wpisał się w kalendarz imprez organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. To niezwykle ważne wydarzenie, które pokazuje inny obraz osób z niepełnosprawnościami społeczeństwu. Występy na scenie, możliwość bezpośredniej interakcji osób z niepełnosprawnościami z społecznością lokalną, pokazały jak dużą wartość mają osoby z niepełnosprawnościami, które tak samo pragną być częścią otaczającego ich świata jak każdy z nas. Festiwal pozwolił im na przeżywanie nowych emocje, budowanie więzi, poznanie nowych ludzi i otoczenia.

Organizację Festiwalu dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nagrody pocieszenia dla uczestników Festiwalu dofinansowano z darowizny Fundacji Lotto im. H Konopackiej.

 

Zwycięzcy i nagrodzeni!

Kategoria taniec:

 • I miejsce: Zespół NO LIMITS ŚDS przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM
 • II miejsce: Zespół CZERWONE KORALE przy WTZ Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło w Radomiu”
 • III miejsce: Zespół PEŁEN LAJT przy WTZ „START” w Radomiu

Kategoria wokal:

 • I miejsce: WTZ NADZIEJA przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „NADZIEJA” w Radomiu
 • II miejsce: WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Innowacji i Edukacji w Radomiu
 • III miejsce: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Zofii Holszańskiej w Radomiu

IV Mazowiecki Festiwal Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „TACY SAMI” dofinansowano ze środków:

Wyróżnienie w kategorii „Odpowiedzialność” w ramach Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

Wyróżnienie w kategorii „Odpowiedzialność” w ramach Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

25 sierpnia 2021 r. w  Centralnym Domu Technologii, przy ul. Kruczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.
Do tych prestiżowych nagród przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego aspirują co roku wyróżniające się lokalnie podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i promocję tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.
Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w obszarze ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z tzw. otoczenia ekonomii społecznej.

Kandydaci rywalizują ze sobą w trzech kategoriach konkursowych:
„Rozwój”,
„Reintegracja”
„Odpowiedzialność”.

Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej wręczono w 21 laureatom, wyłonionym przez Kapitułę konkursu. W gronie uhonorowanych w kategorii: „Odpowiedzialność” znalazło się nasze Stowarzyszenie.
To ogromny zaszczyt znaleźć się już po raz trzeci z rzędu w gronie najlepszych podmiotów ekonomii społecznej, których działalność została doceniona przez organizatorów konkursu.

Wcześniejsze wyróżnienia:
RAZEM zdobyło wyróżnienie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w kategorii REINTEGRACJA
https://razem.radom.pl/wyroznienie-mazowieckiej-marki-ekonomii-spolecznej-w-kategorii-reintegracja/

Nagroda MMES 2020 – kategoria ROZWÓJ
https://razem.radom.pl/nagroda-mmes-2020-kategoria-rozwoj/

Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, pracownikom, podopiecznym, darczyńcom za zaangażowanie i wsparcie w tym specyficznym czasie, gdzie tak trudno o prawidłowe relacje społeczne. Bez Was nie udało by się zrealizować tak wielu potrzebnych i ciekawych projektów i zadań. Tak wiele jest jeszcze do zrobienia, a my mamy jeszcze większą motywację do działania.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji:

Nagroda MMES 2020 – kategoria ROZWÓJ

Nagroda MMES 2020 – kategoria ROZWÓJ

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że zostaliśmy po raz drugi laureatem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej i nagrodzeni prestiżowym wyróżnieniem w 2020 roku. Nagroda jest tym bardziej cenna, gdyż z uwagi na trwającą od marca pandemię i zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19 prowadzenie działalności w branży gastronomicznej jest szczególnie trudne.

„Utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu związane z ogłoszonym na początku roku lock-downem, wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami dotykającymi w dużym stopniu środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz podmiotów zajmujących się działalnością gastronomiczną, i prowadzących żłobki i przedszkola, odbiły się negatywnie na kondycji wielu przedsiębiorstw o charakterze społecznym. Tym bardziej doceniamy fakt, że w tym niesłychanie ciężkim okresie znaleźli się chętni, aby pokazać nam swoją działalność, że zechcieli pochwalić się tym co robią i jak radzą sobie w tej skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Odbieramy to jako efekt zaufania do Marki i docenienie wartości, jakie niesie to wyróżnienie. Kapituła znaku szanuje i docenia to zaangażowanie.” – czytamy w Informatorze Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

W tegorocznej edycji postanowiła nagrodzić 15 uczestników konkursu, przyznając wyróżnienia w trzech kategoriach konkursowych: „Rozwój”, „Reintegracja” i „Odpowiedzialność”. Przyznając wyróżnienia w kategorii „Rozwój” dla widocznych w swoim środowisku lokalnym: spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego, Kapituła konkursu starała się zwrócić uwagę na działalność gospodarczą ukierunkowaną nie tylko na zysk, ale i korzyści społeczne. Chciała również pokazać ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i usługi oferowane w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych środowisk.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasza działalność znalazła uznanie komisji konkursowej. To dla nas kolejna motywacja do jeszcze większego zaangażowania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami w przyszłości.

Źródło:Informator Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej str. 26-27 http://www.es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Informator_MMES_2020.pdf?fbclid=IwAR2MdMpLXQq9VwbWDHHTu4F4KaMy_9p6n31at1DDUquCPsCpkbGwvqMze1w

Katalog Rozmaitości Mazowieckiej Ekonomii Społecznej  str. 29 http://www.es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Katalog_Rozmaitosci_Mazowieckiej_Ekonomii_Spolecznej.pdf?fbclid=IwAR1oOW02fqcjNbQaMl203uGxrUOEr-lNTEmf5fm7qLiUlNtOPgEDwsnW5gs

 

 

Stowarzyszenie RAZEM podmiotem certyfikowanym w kategorii „Najlepszy Pracodawca” i „Sukces Rynkowy”

Stowarzyszenie RAZEM podmiotem certyfikowanym w kategorii „Najlepszy Pracodawca” i „Sukces Rynkowy”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM zostało certyfikowane Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. W ogłoszonych w dniu 2 grudnia wynikach konkursu znaleźliśmy się we wspaniałym gronie podmiotów certyfikowanych w dwóch kategoriach:

 • NAJLEPSZY PRACODAWCA
 • SUKCES RYNKOWY

Konkurs o przyznanie certyfikatu ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W roku bieżącym konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem w kilku kategoriach:

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy solidnej marki naszego Stowarzyszenia oraz całego sektora ekonomii społecznej. Niestety z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Za przyznanie certyfikatu znaku jakości otrzymujemy pakiety wsparcia o wartości po 3 000 zł w każdej kategorii.
Ponadto w tegorocznej edycji dla wszystkich podmiotów certyfikowanych w każdej kategorii przygotowano odrębne wsparcie w postaci nagród rzeczowych –  wyposażenia związanego z działalnością danego podmiotu.

Stowarzyszenie drugi raz brało udział w tym konkursie. W zeszłorocznej edycji znaleźliśmy się w gronie laureatów w kategorii „Najlepszy pracodawca”. Pisaliśmy o tym tutaj: https://razem.radom.pl/nasze-stowarzyszenie-laureatem-konkursu-znak-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-2019/

Źródło: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/
https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/aktualnosc/laureaci-i-podmioty-certyfikowane-w-konkursie-mrips-znaki-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-2020

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close