Wyróżnienie w kategorii „Odpowiedzialność” w ramach Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

Wyróżnienie w kategorii „Odpowiedzialność” w ramach Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

25 sierpnia 2021 r. w  Centralnym Domu Technologii, przy ul. Kruczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.
Do tych prestiżowych nagród przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego aspirują co roku wyróżniające się lokalnie podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i promocję tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.
Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w obszarze ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z tzw. otoczenia ekonomii społecznej.

Kandydaci rywalizują ze sobą w trzech kategoriach konkursowych:
„Rozwój”,
„Reintegracja”
„Odpowiedzialność”.

Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej wręczono w 21 laureatom, wyłonionym przez Kapitułę konkursu. W gronie uhonorowanych w kategorii: „Odpowiedzialność” znalazło się nasze Stowarzyszenie.
To ogromny zaszczyt znaleźć się już po raz trzeci z rzędu w gronie najlepszych podmiotów ekonomii społecznej, których działalność została doceniona przez organizatorów konkursu.

Wcześniejsze wyróżnienia:
RAZEM zdobyło wyróżnienie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w kategorii REINTEGRACJA
https://razem.radom.pl/wyroznienie-mazowieckiej-marki-ekonomii-spolecznej-w-kategorii-reintegracja/

Nagroda MMES 2020 – kategoria ROZWÓJ
https://razem.radom.pl/nagroda-mmes-2020-kategoria-rozwoj/

Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, pracownikom, podopiecznym, darczyńcom za zaangażowanie i wsparcie w tym specyficznym czasie, gdzie tak trudno o prawidłowe relacje społeczne. Bez Was nie udało by się zrealizować tak wielu potrzebnych i ciekawych projektów i zadań. Tak wiele jest jeszcze do zrobienia, a my mamy jeszcze większą motywację do działania.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji:

Nagroda MMES 2020 – kategoria ROZWÓJ

Nagroda MMES 2020 – kategoria ROZWÓJ

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że zostaliśmy po raz drugi laureatem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej i nagrodzeni prestiżowym wyróżnieniem w 2020 roku. Nagroda jest tym bardziej cenna, gdyż z uwagi na trwającą od marca pandemię i zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19 prowadzenie działalności w branży gastronomicznej jest szczególnie trudne.

„Utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu związane z ogłoszonym na początku roku lock-downem, wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami dotykającymi w dużym stopniu środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz podmiotów zajmujących się działalnością gastronomiczną, i prowadzących żłobki i przedszkola, odbiły się negatywnie na kondycji wielu przedsiębiorstw o charakterze społecznym. Tym bardziej doceniamy fakt, że w tym niesłychanie ciężkim okresie znaleźli się chętni, aby pokazać nam swoją działalność, że zechcieli pochwalić się tym co robią i jak radzą sobie w tej skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Odbieramy to jako efekt zaufania do Marki i docenienie wartości, jakie niesie to wyróżnienie. Kapituła znaku szanuje i docenia to zaangażowanie.” – czytamy w Informatorze Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

W tegorocznej edycji postanowiła nagrodzić 15 uczestników konkursu, przyznając wyróżnienia w trzech kategoriach konkursowych: „Rozwój”, „Reintegracja” i „Odpowiedzialność”. Przyznając wyróżnienia w kategorii „Rozwój” dla widocznych w swoim środowisku lokalnym: spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego, Kapituła konkursu starała się zwrócić uwagę na działalność gospodarczą ukierunkowaną nie tylko na zysk, ale i korzyści społeczne. Chciała również pokazać ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i usługi oferowane w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych środowisk.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasza działalność znalazła uznanie komisji konkursowej. To dla nas kolejna motywacja do jeszcze większego zaangażowania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami w przyszłości.

Źródło:Informator Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej str. 26-27 http://www.es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Informator_MMES_2020.pdf?fbclid=IwAR2MdMpLXQq9VwbWDHHTu4F4KaMy_9p6n31at1DDUquCPsCpkbGwvqMze1w

Katalog Rozmaitości Mazowieckiej Ekonomii Społecznej  str. 29 http://www.es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Katalog_Rozmaitosci_Mazowieckiej_Ekonomii_Spolecznej.pdf?fbclid=IwAR1oOW02fqcjNbQaMl203uGxrUOEr-lNTEmf5fm7qLiUlNtOPgEDwsnW5gs

 

 

Stowarzyszenie RAZEM podmiotem certyfikowanym w kategorii „Najlepszy Pracodawca” i „Sukces Rynkowy”

Stowarzyszenie RAZEM podmiotem certyfikowanym w kategorii „Najlepszy Pracodawca” i „Sukces Rynkowy”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM zostało certyfikowane Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. W ogłoszonych w dniu 2 grudnia wynikach konkursu znaleźliśmy się we wspaniałym gronie podmiotów certyfikowanych w dwóch kategoriach:

  • NAJLEPSZY PRACODAWCA
  • SUKCES RYNKOWY

Konkurs o przyznanie certyfikatu ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W roku bieżącym konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem w kilku kategoriach:

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy solidnej marki naszego Stowarzyszenia oraz całego sektora ekonomii społecznej. Niestety z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Za przyznanie certyfikatu znaku jakości otrzymujemy pakiety wsparcia o wartości po 3 000 zł w każdej kategorii.
Ponadto w tegorocznej edycji dla wszystkich podmiotów certyfikowanych w każdej kategorii przygotowano odrębne wsparcie w postaci nagród rzeczowych –  wyposażenia związanego z działalnością danego podmiotu.

Stowarzyszenie drugi raz brało udział w tym konkursie. W zeszłorocznej edycji znaleźliśmy się w gronie laureatów w kategorii „Najlepszy pracodawca”. Pisaliśmy o tym tutaj: https://razem.radom.pl/nasze-stowarzyszenie-laureatem-konkursu-znak-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-2019/

Źródło: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/
https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/aktualnosc/laureaci-i-podmioty-certyfikowane-w-konkursie-mrips-znaki-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-2020
II Gala Organizacji Pozarządowych w Przysusze – nagrody główne dla Stowarzyszenia RAZEM

II Gala Organizacji Pozarządowych w Przysusze – nagrody główne dla Stowarzyszenia RAZEM

Miło nam poinformować, o kolejnych sukcesach naszej organizacji. W piątek 23.10.2020r. w Domu Kultury w Przysusze odbyła się II edycja Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, na której Stowarzyszenie Razem zdobyło dwie nagrody główne oraz wyróżnienie.

W kategorii najaktywniejsze organizacje pozarządowe przyznano dwie główne nagrody, każda o wartości 1350,00 zł – które otrzymały:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia oraz
  2. Stowarzyszenie Wrzosowisko z gminy Przytyk.

W kolejnej kategorii nagrodzono najciekawsze inicjatywy wolontariacie oraz inicjatywy organizacji pozarządowych realizowane w 2019 i 2020 roku. W tej kategorii przyznano 5 głównych nagród, w ramach których każdy z laureatów otrzymał oprócz pamiątkowej statuetki nagrodę finansową o wartości 800,00 zł. Nagrody te trafiły również do naszego Stowarzyszenia za Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością intelektualną „Tacy Sami”

Otrzymaliśmy również wyróżnienie w kategorii „Lider Społeczności lokalnych”

Dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom, uczestnikom projektów, wolontariuszom oraz wszystkim osobom, które niosą pomoc osobom niepełnosprawnym za ich wielkie serducha i zaangażowanie. Kochani, bez Was nie udało by się stworzyć  T A K I E J   O R G A N I Z A C J I !

Wydarzenie został zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu pt. „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych” zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji: https://www.razemdlaradomki.pl/news-pl-938

Medal Prezydenta Miasta Radomia dla Dagmary Janas

Medal Prezydenta Miasta Radomia dla Dagmary Janas

W dniu 17 grudnia 2019 r. radomskie NGO uczestniczyły w spotkaniu wigilijnym z przedstawicielami samorządu. Uroczystość miała miejsce w foyer Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu przy Palcu Jagiellońskim 15.  Centrum Organizacji Pozarządowych czuwało nad profesjonalną organizacją tego wydarzenia.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że korzystając z okazji pięknych świątecznych i noworocznych życzeń, Prezydent Radosław Witkowski wręczył pamiątkowy Medal Prezydenta Radomia Pani Dagmarze Janas – Prezes Stowarzyszenia RAZEM.

W uzasadnieniu przyznania tego wyjątkowego i zasłużonego wyróżnienia czytamy:

„DYPLOM I MEDAL PREZYDENTA MIASTA RADOMIA dla Pani Dagmary Janas
za
wieloletnią pracę i zaangażowanie w działania na rzecz integracji i przełamywania barier poprzez włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne
Miasta Radomia
oraz współtworzenie licznych placówek wspierających ich rozwój i funkcjonowanie w środowisku lokalnym. 


Gratulujemy!

 

Podziękowanie Pani Dagmry Janas:

To kolejne w tym roku wyróżnienie, wieloletnia praca na rzecz osób z niepełnosprawnością zostaje doceniona przez Prezydenta Miasta Radomia, wielka radość, duma mnie rozpiera.
Ten medal? chcę dedykować moim podopiecznym, bez nich, by nie było nas, moim wszystkim współpracownikom, którzy wspierają mnie i też ciężko pracują na rzecz naszych podopiecznych. Dziękuję mojemu mężowi, że znosi moją nieobecność i mnie wspiera. Dziękuję wszystkim, że jesteście
?

Gratulujemy także Monika Dudek ze Stowarzyszenia Nowe Perspektywy, Aneta Kalbarczyk że Stowarzyszenia Budujemy Przystań, Mariusz Mędra działający jako pedagog ulicy, które działania również zostały docenione.

Źródło: https://www.facebook.com/dagmara.janas.9?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAN3CvvC6T0Y5Fy4O-KShUGTS6vEILpdDwp9BmSF9EZDKYl6Zhg55nuucvvgbp4gZuShrZilQMdhA-O

 

Zdjęcia: materiały własne Stowarzyszenia

Fotogaleria:

 

Stowarzyszenie RAZEM wyróżnione przez LGD „Razem dla Radomki” w dwóch kategoriach

Stowarzyszenie RAZEM wyróżnione przez LGD „Razem dla Radomki” w dwóch kategoriach

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami – Urzędem Gminy i Miasta Przysucha oraz Domem Kultury w Przysusze zorganizowało Konkurs na najaktywniejsze organizacje pozarządowe; najciekawsze inicjatywy i działania wolontariackie oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych. Zgłoszenia do konkursu mogły wysyłać  organizacje z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego.

Uroczysta I Gala odbyła się w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Przysusze. W programie były wystąpienia przedstawicieli instytucji związanych z realizacją działań na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Biuro Dialogu Obywatelskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”).

Laureaci konkursu mogli przedstawić prezentacje dobrych praktyk, po których miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień dla najciekawszych organizacji, inicjatyw i liderów.

Galę uświetnił występ artystyczny Nauczycielskiego Chóru Canto w Przysusze.

Nasze Stowarzyszenie zostało wyróżnione w dwóch kategoriach:

  • Wyróżnienie – LAUR Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w kategorii „Najciekawsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowej 2019” za Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „TACY SAMI”.
  • Wyróżnienie – LAUR Lokalnej Grupy działania „Razem dla Radomki w kategorii „Najaktywniejsze Organizacje Pozarządowe 2019”

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w ramach projektu „Akademia Menagerów NGO”. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close