Mazowiecka Leady D – Dagmara Janas laureatem konkursu MCPS

Mazowiecka Leady D – Dagmara Janas laureatem konkursu MCPS

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz trzeci zorganizowało mazowiecką edycję konkursu znanego wcześniej na południu Polski – Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek.

W mazowieckiej edycji konkurs składa się z sześciu kategorii, z których pięć skierowanych jest do kobiet z niepełnosprawnościami: „Dobry start” (skierowana do wyróżniających się dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach), „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” (dla kobiet niepełnosprawnych działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców w organizacjach pozarządowych lub instytucjach), „Życie Zawodowe” (dla kobiet pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych). Kategoria – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowana jest do kobiet pełnosprawnych, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Laureatem właśnie tej kategorii została Dagmara Janas, która od kilkunastu lat podejmuje działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Z powodzeniem łączy obowiązki matki niepełnosprawnego dziecka z funkcją Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Na przestrzeni lat objęła pomocą osoby z niepełnosprawnościami począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym po niepełnosprawne osoby dorosłe w różnym wieku.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i dziękujemy za trud podejmowania niezwykłych działań na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Informacje o konkursie:

https://radioplus.com.pl/popoludnie-plus/63922-dagmara-janas-mazowiecka-lady-d?fbclid=IwAR11AnH7MXEhNctbal-7sDS1klWF5sjsFEkGYPiONqNoJi_a4-TWVVCdZ08

https://mcps.com.pl/informacje-prasowe/mazowiecka-lady-d-i-mazowiecki-gentleman-d-oto-laureaci-konkursu-dla-nieprzecietnych-osob-z-niepelnosprawnosciami/

https://bip.mazovia.pl/pl/konkursy/mazowiecka-lady-d-im-krystyny-bochenek.html

Wyróżnienie w kategorii „Odpowiedzialność” w ramach Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

Wyróżnienie w kategorii „Odpowiedzialność” w ramach Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

25 sierpnia 2021 r. w  Centralnym Domu Technologii, przy ul. Kruczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej.
Do tych prestiżowych nagród przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego aspirują co roku wyróżniające się lokalnie podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i promocję tej formy przedsiębiorczości na Mazowszu.
Konkurs adresowany jest do wszystkich działających w obszarze ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, towarzystw wzajemnościowych i spółek non profit, zarejestrowanych i działających na terenie województwa mazowieckiego, a także do osób i instytucji z tzw. otoczenia ekonomii społecznej.

Kandydaci rywalizują ze sobą w trzech kategoriach konkursowych:
„Rozwój”,
„Reintegracja”
„Odpowiedzialność”.

Wyróżnienia Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej wręczono w 21 laureatom, wyłonionym przez Kapitułę konkursu. W gronie uhonorowanych w kategorii: „Odpowiedzialność” znalazło się nasze Stowarzyszenie.
To ogromny zaszczyt znaleźć się już po raz trzeci z rzędu w gronie najlepszych podmiotów ekonomii społecznej, których działalność została doceniona przez organizatorów konkursu.

Wcześniejsze wyróżnienia:
RAZEM zdobyło wyróżnienie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej w kategorii REINTEGRACJA
https://razem.radom.pl/wyroznienie-mazowieckiej-marki-ekonomii-spolecznej-w-kategorii-reintegracja/

Nagroda MMES 2020 – kategoria ROZWÓJ
https://razem.radom.pl/nagroda-mmes-2020-kategoria-rozwoj/

Dziękujemy wszystkim naszym przyjaciołom, pracownikom, podopiecznym, darczyńcom za zaangażowanie i wsparcie w tym specyficznym czasie, gdzie tak trudno o prawidłowe relacje społeczne. Bez Was nie udało by się zrealizować tak wielu potrzebnych i ciekawych projektów i zadań. Tak wiele jest jeszcze do zrobienia, a my mamy jeszcze większą motywację do działania.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji:

Nagroda MMES 2020 – kategoria ROZWÓJ

Nagroda MMES 2020 – kategoria ROZWÓJ

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że zostaliśmy po raz drugi laureatem Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej i nagrodzeni prestiżowym wyróżnieniem w 2020 roku. Nagroda jest tym bardziej cenna, gdyż z uwagi na trwającą od marca pandemię i zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19 prowadzenie działalności w branży gastronomicznej jest szczególnie trudne.

„Utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu związane z ogłoszonym na początku roku lock-downem, wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami dotykającymi w dużym stopniu środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz podmiotów zajmujących się działalnością gastronomiczną, i prowadzących żłobki i przedszkola, odbiły się negatywnie na kondycji wielu przedsiębiorstw o charakterze społecznym. Tym bardziej doceniamy fakt, że w tym niesłychanie ciężkim okresie znaleźli się chętni, aby pokazać nam swoją działalność, że zechcieli pochwalić się tym co robią i jak radzą sobie w tej skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Odbieramy to jako efekt zaufania do Marki i docenienie wartości, jakie niesie to wyróżnienie. Kapituła znaku szanuje i docenia to zaangażowanie.” – czytamy w Informatorze Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej

W tegorocznej edycji postanowiła nagrodzić 15 uczestników konkursu, przyznając wyróżnienia w trzech kategoriach konkursowych: „Rozwój”, „Reintegracja” i „Odpowiedzialność”. Przyznając wyróżnienia w kategorii „Rozwój” dla widocznych w swoim środowisku lokalnym: spółdzielni socjalnych, spółek non-profit, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego, Kapituła konkursu starała się zwrócić uwagę na działalność gospodarczą ukierunkowaną nie tylko na zysk, ale i korzyści społeczne. Chciała również pokazać ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i usługi oferowane w celu zaspokojenia potrzeb lokalnych środowisk.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że nasza działalność znalazła uznanie komisji konkursowej. To dla nas kolejna motywacja do jeszcze większego zaangażowania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami w przyszłości.

Źródło:Informator Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej str. 26-27 http://www.es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Informator_MMES_2020.pdf?fbclid=IwAR2MdMpLXQq9VwbWDHHTu4F4KaMy_9p6n31at1DDUquCPsCpkbGwvqMze1w

Katalog Rozmaitości Mazowieckiej Ekonomii Społecznej  str. 29 http://www.es.mcps-efs.pl/sites/default/files/Katalog_Rozmaitosci_Mazowieckiej_Ekonomii_Spolecznej.pdf?fbclid=IwAR1oOW02fqcjNbQaMl203uGxrUOEr-lNTEmf5fm7qLiUlNtOPgEDwsnW5gs

 

 

Stowarzyszenie RAZEM podmiotem certyfikowanym w kategorii „Najlepszy Pracodawca” i „Sukces Rynkowy”

Stowarzyszenie RAZEM podmiotem certyfikowanym w kategorii „Najlepszy Pracodawca” i „Sukces Rynkowy”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM zostało certyfikowane Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. W ogłoszonych w dniu 2 grudnia wynikach konkursu znaleźliśmy się we wspaniałym gronie podmiotów certyfikowanych w dwóch kategoriach:

  • NAJLEPSZY PRACODAWCA
  • SUKCES RYNKOWY

Konkurs o przyznanie certyfikatu ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W roku bieżącym konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem w kilku kategoriach:

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy solidnej marki naszego Stowarzyszenia oraz całego sektora ekonomii społecznej. Niestety z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Za przyznanie certyfikatu znaku jakości otrzymujemy pakiety wsparcia o wartości po 3 000 zł w każdej kategorii.
Ponadto w tegorocznej edycji dla wszystkich podmiotów certyfikowanych w każdej kategorii przygotowano odrębne wsparcie w postaci nagród rzeczowych –  wyposażenia związanego z działalnością danego podmiotu.

Stowarzyszenie drugi raz brało udział w tym konkursie. W zeszłorocznej edycji znaleźliśmy się w gronie laureatów w kategorii „Najlepszy pracodawca”. Pisaliśmy o tym tutaj: https://razem.radom.pl/nasze-stowarzyszenie-laureatem-konkursu-znak-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-2019/

Źródło: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/
https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/aktualnosc/laureaci-i-podmioty-certyfikowane-w-konkursie-mrips-znaki-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-2020
II Gala Organizacji Pozarządowych w Przysusze – nagrody główne dla Stowarzyszenia RAZEM

II Gala Organizacji Pozarządowych w Przysusze – nagrody główne dla Stowarzyszenia RAZEM

Miło nam poinformować, o kolejnych sukcesach naszej organizacji. W piątek 23.10.2020r. w Domu Kultury w Przysusze odbyła się II edycja Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, na której Stowarzyszenie Razem zdobyło dwie nagrody główne oraz wyróżnienie.

W kategorii najaktywniejsze organizacje pozarządowe przyznano dwie główne nagrody, każda o wartości 1350,00 zł – które otrzymały:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia oraz
  2. Stowarzyszenie Wrzosowisko z gminy Przytyk.

W kolejnej kategorii nagrodzono najciekawsze inicjatywy wolontariacie oraz inicjatywy organizacji pozarządowych realizowane w 2019 i 2020 roku. W tej kategorii przyznano 5 głównych nagród, w ramach których każdy z laureatów otrzymał oprócz pamiątkowej statuetki nagrodę finansową o wartości 800,00 zł. Nagrody te trafiły również do naszego Stowarzyszenia za Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością intelektualną „Tacy Sami”

Otrzymaliśmy również wyróżnienie w kategorii „Lider Społeczności lokalnych”

Dziękujemy wszystkim naszym współpracownikom, uczestnikom projektów, wolontariuszom oraz wszystkim osobom, które niosą pomoc osobom niepełnosprawnym za ich wielkie serducha i zaangażowanie. Kochani, bez Was nie udało by się stworzyć  T A K I E J   O R G A N I Z A C J I !

Wydarzenie został zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu pt. „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych” zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji: https://www.razemdlaradomki.pl/news-pl-938

Medal Prezydenta Miasta Radomia dla Dagmary Janas

Medal Prezydenta Miasta Radomia dla Dagmary Janas

W dniu 17 grudnia 2019 r. radomskie NGO uczestniczyły w spotkaniu wigilijnym z przedstawicielami samorządu. Uroczystość miała miejsce w foyer Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu przy Palcu Jagiellońskim 15.  Centrum Organizacji Pozarządowych czuwało nad profesjonalną organizacją tego wydarzenia.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że korzystając z okazji pięknych świątecznych i noworocznych życzeń, Prezydent Radosław Witkowski wręczył pamiątkowy Medal Prezydenta Radomia Pani Dagmarze Janas – Prezes Stowarzyszenia RAZEM.

W uzasadnieniu przyznania tego wyjątkowego i zasłużonego wyróżnienia czytamy:

„DYPLOM I MEDAL PREZYDENTA MIASTA RADOMIA dla Pani Dagmary Janas
za
wieloletnią pracę i zaangażowanie w działania na rzecz integracji i przełamywania barier poprzez włączanie osób niepełnosprawnych w życie społeczne
Miasta Radomia
oraz współtworzenie licznych placówek wspierających ich rozwój i funkcjonowanie w środowisku lokalnym. 


Gratulujemy!

 

Podziękowanie Pani Dagmry Janas:

To kolejne w tym roku wyróżnienie, wieloletnia praca na rzecz osób z niepełnosprawnością zostaje doceniona przez Prezydenta Miasta Radomia, wielka radość, duma mnie rozpiera.
Ten medal? chcę dedykować moim podopiecznym, bez nich, by nie było nas, moim wszystkim współpracownikom, którzy wspierają mnie i też ciężko pracują na rzecz naszych podopiecznych. Dziękuję mojemu mężowi, że znosi moją nieobecność i mnie wspiera. Dziękuję wszystkim, że jesteście
?

Gratulujemy także Monika Dudek ze Stowarzyszenia Nowe Perspektywy, Aneta Kalbarczyk że Stowarzyszenia Budujemy Przystań, Mariusz Mędra działający jako pedagog ulicy, które działania również zostały docenione.

Źródło: https://www.facebook.com/dagmara.janas.9?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAN3CvvC6T0Y5Fy4O-KShUGTS6vEILpdDwp9BmSF9EZDKYl6Zhg55nuucvvgbp4gZuShrZilQMdhA-O

 

Zdjęcia: materiały własne Stowarzyszenia

Fotogaleria: