Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej (w skrócie MMES) to wyraz dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Mazowiecka Marka to wartość wypracowana na rzecz lokalnej społeczności. (1)  Wyróżnienie „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” jest przyznawane raz w roku. Tegoroczna edycja konkursu zakończyła się uroczystą galą w dniu 13 września w warszawskim Centrum Handlowym BLUE CITY podczas Mazowieckiego Jarmarku Rozmaitości. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” z Radomia zdobyło wyróżnienie w kategorii „Reintegracja”.

Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej odnosi się do następujących obszarów:

  • podmiotowość – która podkreśla obszary dotyczące wewnętrznych relacji w podmiocie. (charakter podmiotu oraz współuczestnictwo, współpraca i współdziałanie pracowników/współpracowników wewnątrz danego podmiotu)
  • widoczność – która wskazuje, czy podmiot jest widoczny i rozpoznawalny w środowisku lokalnym, przez samorząd oraz jego jednostki, jak również inne instytucje oraz lokalną społeczność z terenu gminy/powiatu, na którym działa.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM będzie mogło posługiwać się znakiem „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” w kampaniach medialnych, imprezach targowych, wystawienniczych, itp. Nasza Organizacja będzie również promowana na stronie internetowej, w publikacjach, reportażach, materiałach informacyjnych i imprezach organizowanych przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej.

Nasze Stowarzyszenie zaprezentowało swój kilkuletni dorobek w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) oraz Restauracji Różany Gościniec. Obie placówki ściśle ze sobą współpracują. W restauracji  prowadzonej przez naszą organizację znajdują zatrudnienie uczestnicy ŚDS oraz osoby niepełnosprawne z otwartego rynku pracy. Mogliśmy pokazać przepięknie wykonane w pracowni krawieckiej pluszaki i maskotki oraz poczęstować wyrobami własnymi przygotowanymi przez naszych kucharzy. Goście odwiedzający Centrum Handlowe BLUE CITY byli zachwyceni.

W drugiej części gali miał miejsce bardzo ciekawy panel dyskusyjny pn. :  „Jak żyć w lepszym świecie czyli rozmowa o mądrym pomaganiu”, w którym brała udział Pani Dagmara Janas – Prezes Zarządu Stowarzyszenia RAZEM. Opowiadała o tym, jak pomagać osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz o tym jak wiele jest jeszcze do zrobienia, zwłaszcza jeśli chodzi o dorosłych niepełnosprawnych. W panelu dyskusyjnym wzięły także udział przedstawicielki (same kobiety!) z innych organizacji społecznych (Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, Fundacja Otwarte Serce w Markach, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, Klub Integracji Społecznej w Tłuszczu, Spółdzielnia Socjalna „Pożyteczni” z Warszawy . To zaszczyt znaleźć się w gronie najlepszych „pomagaczy” i móc dyskutować o swoich osiągnięciach, sukcesach a zarazem ciężkiej pracy i ciągłych, nowych wyzwaniach w codziennej działalności społecznej.

Zdjęcia: materiały własne Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Przypisy:
http://es.mcps-efs.pl/mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej