Terapia EEG BIOFEEDBACK

To terapia, która ma stymulować mózg, tak aby funkcjonował w jak najlepszy sposób i wykorzystywał cały swój potencjał.

Należy wspomnieć, że metoda ta powstała w ośrodku szkoleniowym NASA, gdzie astronauci przygotowywani byli do wykonywania złożonych czynności w warunkach ogromnego stresu. Z jej wyników skorzystała także medycyna kliniczna, a zwłaszcza neurotechnologia. Z czasem okazało się, że terapia przy pomocy aparatury EEG może być wykorzystywana także w leczeniu wielu dysfunkcji dzieci w wieku rozwojowym

Celem treningu jest:

 • Poprawa funkcjonowania pacjenta poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu, wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi
 • Hamowanie stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie

Kto może najbardziej skorzystać na terapii EEG Biofeedback?

 • Dzieci cierpiące na ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej)
 • Dzieci wykazujące problemy w szkole (dysleksja, dysgrafia)
 • Dzieci z porażeniem mózgowym
 • Osoby dotknięte autyzmem
 • Dzieci z zaburzeniami mowy (np. problem jąkania)
 • Dzieci z problemami koncentracji uwagi
 • Dzieci z nadmierną agresją
 • Także dorośli z zaburzeniami o podłożu lękowym, depresji
 • Osoby cierpiące na przewlekłe zmęczenie, bezsenność, migreny
 • Osoby zwyczajnie nie radzące sobie ze stresem

Także osoby zdrowe, chcące po prostu polepszyć swoje wyniki w nauce czy pracy, a także nauczyć się walczyć z nadmiernym stresem mogą skorzystać, poddając się treningowi EEG. Ciekawostką jest fakt, że terapia EEG Biofeedback wykorzystywana jest także w dyscyplinach sportowych, w celu polepszenia wyników poprzez zwiększenie uwagi i koncentracji w stanach wysokiego napięcia.

Na czym polega terapia EEG Biofeedback?

Do przeprowadzenia treningu niezbędna jest aparatura wykorzystywana w badaniu EEG. Osoba poddawana terapii, za pomocą stymulacji mózgu poprzez obrazy lub dźwięki uczy się, jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgu (wzmacniać pożądane i tłumić negatywne). Aparatura ta rejestruje 4 rodzaje fal, z których każda odpowiada za inną aktywność mózgu:

 • Alfa – wytwarzane w stanie relaksu, sprzyjają pozytywnemu myśleniu i pracy twórczej
 • Beta – zwykle wytwarzane w ciągu dnia, odpowiadają aktywnemu myśleniu
 • Theta – odpowiadają za sen i fantazjowanie
 • Delta – pojawiają się w stanie lęku, strachu, traumy

Jeżeli w czasie czuwania i aktywności wytwarzamy zbyt dużo fal theta, trudno nam się skoncentrować na wykonywanej czynności i sprawnie myśleć. Terapia EEG Biofeedback uczy nas kontrolować przebieg fal i dostosowywać je do wykonywanej czynności i aktualnych potrzeb organizmu.

Jak wygląda trening EEG?

Aparatura treningowa jest zwykłym urządzeniem EEG, wzbogaconym o opcję treningową i przystawkę do sprzężenia zwrotnego. Składa się z 2 monitorów, dla terapeuty i pacjenta oraz głowicy EEG z elektrodami, które zakładane są pacjentowi symetrycznie na czaszkę. W czasie trwania treningu terapeuta na swoim monitorze obserwuje analogowy zapis fal – w postaci cyfr, natomiast pacjent widzi grę komputerową, w której – w zależności od oprogramowania – steruje np. samochodem, piłką lub samolotem. Osoba poddana terapii nieużywa w tym celu joysticka czy klawiatury, steruje pojazdem tylko i wyłącznie za pomocą
własnych myśli.

Celem treningu jest ukierunkowanie i wzmocnienie koncentracji poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu. W tym czasie wyciszane są fale odpowiadające za nadmierne pobudzenie lub nadmierne hamowanie, które prowadzą do zaburzeń funkcji poznawczych, a tym samym generują dysfunkcje takie jak: osłabienie uwagi, samokontroli czy przewidywania.