Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM zostało certyfikowane Znakiem Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. W ogłoszonych w dniu 2 grudnia wynikach konkursu znaleźliśmy się we wspaniałym gronie podmiotów certyfikowanych w dwóch kategoriach:

  • NAJLEPSZY PRACODAWCA
  • SUKCES RYNKOWY

Konkurs o przyznanie certyfikatu ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. W roku bieżącym konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem w kilku kategoriach:

Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy solidnej marki naszego Stowarzyszenia oraz całego sektora ekonomii społecznej. Niestety z uwagi na skutki pandemii wywołanej COVID-19, ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w relacji on-line m. in. na stronie internetowej www.znakjakosci.mrpips.gov.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw – partnera.

Za przyznanie certyfikatu znaku jakości otrzymujemy pakiety wsparcia o wartości po 3 000 zł w każdej kategorii.
Ponadto w tegorocznej edycji dla wszystkich podmiotów certyfikowanych w każdej kategorii przygotowano odrębne wsparcie w postaci nagród rzeczowych –  wyposażenia związanego z działalnością danego podmiotu.

Stowarzyszenie drugi raz brało udział w tym konkursie. W zeszłorocznej edycji znaleźliśmy się w gronie laureatów w kategorii „Najlepszy pracodawca”. Pisaliśmy o tym tutaj: https://razem.radom.pl/nasze-stowarzyszenie-laureatem-konkursu-znak-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-2019/

Źródło: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/
https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/aktualnosc/laureaci-i-podmioty-certyfikowane-w-konkursie-mrips-znaki-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej-2020