Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej już po raz trzeci zorganizowało mazowiecką edycję konkursu znanego wcześniej na południu Polski – Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek.

W mazowieckiej edycji konkurs składa się z sześciu kategorii, z których pięć skierowanych jest do kobiet z niepełnosprawnościami: „Dobry start” (skierowana do wyróżniających się dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach), „Kultura i Sztuka”, „Sport”, „Życie Społeczne” (dla kobiet niepełnosprawnych działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców w organizacjach pozarządowych lub instytucjach), „Życie Zawodowe” (dla kobiet pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych). Kategoria – „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – skierowana jest do kobiet pełnosprawnych, które podejmują działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Laureatem właśnie tej kategorii została Dagmara Janas, która od kilkunastu lat podejmuje działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Z powodzeniem łączy obowiązki matki niepełnosprawnego dziecka z funkcją Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”. Na przestrzeni lat objęła pomocą osoby z niepełnosprawnościami począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym po niepełnosprawne osoby dorosłe w różnym wieku.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i dziękujemy za trud podejmowania niezwykłych działań na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.

Informacje o konkursie:

https://radioplus.com.pl/popoludnie-plus/63922-dagmara-janas-mazowiecka-lady-d?fbclid=IwAR11AnH7MXEhNctbal-7sDS1klWF5sjsFEkGYPiONqNoJi_a4-TWVVCdZ08

https://mcps.com.pl/informacje-prasowe/mazowiecka-lady-d-i-mazowiecki-gentleman-d-oto-laureaci-konkursu-dla-nieprzecietnych-osob-z-niepelnosprawnosciami/

https://bip.mazovia.pl/pl/konkursy/mazowiecka-lady-d-im-krystyny-bochenek.html