Stowarzyszenie RAZEM od 1 czerwca 2022 roku realizuje projekt pn.: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022. Dzięki dofinansowaniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego wsparciem zostanie objętych 24 osoby niepełnosprawne w tym 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Ten bardzo potrzebny i cieszący się dużą popularnością program polegający na świadczeniu usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami jest realizowany drugi rok z rzędu. Niestety w tym roku mogliśmy objąć wsparciem dużo mniejszą liczbę uczestników.

Usługi asystenckie świadczone przez naszą organizację są realizacją programu polityki społecznej państwa w zakresie:

  • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  • zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
  • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w pozaszkolnych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego;
  • wykorzystanie potencjału podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz faktycznie prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty, zwanymi dalej „realizatorami Programu”.

Usługi asystencji osobistej w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystencji osobistej są formą wsparcia finansowaną w ramach poprzedniej edycji tego Programu (tj. 2020-2021).

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników programu:

Karta zgłoszenia do programu Zalacznik-nr-3-1635512273

Dokumenty dla asystentów:

Karta realizacji usług

Ewidencja przebiegu pojazdu Zalacznik-nr-5-1635512279

klauzula Rodo

Zakres czynności

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close