Podopieczni Stowarzyszenia, jako osoby niepełnosprawne napotykają na szereg barier, które utrudniają im pełne funkcjonowanie w życiu. Jedną z barier jest bariera komunikacyjna. Brak mobilności osób z niepełnosprawnościami wyklucza ich często całkowicie z życia społecznego, zawodowego, kulturalnego. Wykluczenie społeczne spowodowane chorobą oraz wykluczenie spowodowane brakiem możliwości dotarcia czy przemieszczania się osoby niepełnosprawnej, zwiększa poziom alienacji takich osób, co przyczynia się do coraz większego wycofywania się z życia. Szereg barier hamuje ich samorozwój, osoby takie mają utrudniony dostęp do takich usług jak kino, teatr, instytucje administracyjne, czy ośrodki zdrowia.

Przeważająca większość naszych podopiecznych to osoby, które nie mogą samodzielnie poruszać się po mieście, dowozy na nasze zajęcia umożliwiają im „normalne” funkcjonowanie w swoim środowisku, korzystanie z terapii, rozwijanie swoich zainteresowań etc. Dlatego tak kluczowym elementem funkcjonowania naszych podopiecznych jest zapewnienie im możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Nasze stare auto, którym dowoziliśmy naszych podopiecznych na różne zajęcia, wymagało już wielu nakładów finansowych, co było dla Stowarzyszenia dużym obciążeniem.

Dlatego zwróciliśmy się poprzez Gminę Radom z wnioskiem do PFRON  na zakup nowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowe auto przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami umożliwi realizację wielu zadań podejmowanych dla naszych podopiecznych. Nasz wniosek spotkał się z poparciem PFRON, udzielone dofinansowanie pozwoli nam polepszyć sytuację tych osób.

Umowa z Gminą Radom nr ZS-III.823.6.11.2020 została zawarta w dniu 12.11.2020 r. Przedmiotem umowy była realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D w ramach, której Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 81 000,00 złotych na zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu to 159 777,00 zł. Pozostała cześć środków pochodziła z wpłat na 1% oraz wpłat indywidualnych darczyńców na cele statutowe oraz za pomocą strony www.zrzutka.pl gdzie uzbieraliśmy ponad 8 tys. zł.

Stowarzyszenie dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w dniu 27 kwietnia 2021 odebrało 9 osobowego busa FORD Transit MCA 2.0 New EcoBlue 130 KM M6 FWD Trend Kombi. Auto zostało sprawdzone przy odbiorze czy posiada homologację, odpowiednie wyposażenie oraz wymagane dokumenty. Nowy samochód pozwala na transport naszych podopiecznych w bezpiecznych warunkach między innymi na zajęcia do środowiskowego domu samopomocy oraz do Przedszkola „Kraina Radości”. Jest dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zakup mikrobusa pozwoli nam w dużym stopniu wpłynąć na zniwelowania barier transportowych, na  które napotykają osoby niepełnosprawne – podopieczni Stowarzyszenia RAZEM. Realizacja projektu „Likwidacja barier transportowych” zwiększy mobilność osób niepełnosprawnych, ich dostęp do terapii zajęciowej, rehabilitacji, urzędów, placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i osobom, które pomogły nam zrealizować kolejne trudne zadanie w działalności na rzecz naszych wspaniałych podopiecznych!.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close