Dla laureatów konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019” Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw i GMSynergy zorganizowało wizytę studyjną we francuskich podmiotach ekonomii społecznej.

Te bardzo ciekawa spotkania miały miejsce w dniach 02-06 grudnia 2019 r. Mogliśmy zobaczyć jak nasi francuscy znajomi rozwiązują u siebie problemy związane z działalnością na rzecz osób oddalonych od rynku pracy, jak pomagają najuboższym, jak umożliwiają młodym, niezamożnym rodzicom powrót na rynek pracy, tworzą żłobki, organizują małą i dużą gastronomię, zakładają spółdzielnie socjalne itp.  Mogliśmy poznać nowe dla nas rozwiązania z zakresu szeroko rozumianej ekonomii społecznej i solidarnej.

Program wizyty studyjnej:
- spotkanie informacyjne w centrum ekonomii społecznej MMES 
- wizyta w spółdzielni remontowo – budowlanej TOERANA 
- spotkanie z władzami samorządowymi w ratuszu Lille,
- spotkanie w spółdzielni społecznej BISTRO LES Sarrzins w Lille
- spotkanie z przedstawicielami żłobka MELI MELO i organizacji RTES Chloe Sercher, Coline ACEP
- wizyta w spółdzielni Scop Petit Enfance – E2S
- wizyta w centrum socjalnym la 20eme Chaise
- wizyta w Guignette de l’Ecluse – restauracja Martin Pecheur, Neully sur Marne
- spotkanie w SUPERCafe z władzami samorządowymi

Wizyty w poszczególnych podmiotach ekonomii społecznej były bardzo interesujące, zobaczyliśmy rozwiązania, które moglibyśmy przenieść do naszej działalności w Polsce przy wsparciu naszych instytucji oraz po wprowadzeniu odpowiednich regulacji formalno – prawnych. Rozmawialiśmy z francuskimi władzami samorządowymi o tym co „boli” polski sektor NGO- sów i co zrobić żeby poprawić relacje/współpracę pomiędzy trzecim sektorem  a samorządem.

Niestety 5 dni wizyty studyjnej minęło w ekspresowym tempie. Program był bardzo napięty i nie nudziliśmy się ani chwili. Przy okazji mogliśmy też trochę pozwiedzać Lille i Paryż (Stare Miasto w Lille, cmentarz Pere Lachaise w Paryżu, wieża Eiffla, muzeum d’Orsay, Luwr i inne).

Mamy nadzieję, że nasza wspaniała przygoda z ekonomią społeczną we Francji zainicjuje kolejne wizyty studyjne w innych państwach UE oraz rewizytami w naszym przedsiębiorstwie społecznym. Organizacje, które zostały laureatami konkursu mogły wymienić się swoimi doświadczeniami i wiedzą, co na pewno przełoży się na dalszą, jeszcze lepszą pracę na rzecz najbardziej potrzebujących i wymagających pomocy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego sukcesu w konkursie „Znak Jakości i Ekonomii Społecznej i Solidarnej” oraz wszystkim dzięki którym mogliśmy wziąć udział we wspólnej podróży do Francji.

Fotorelacja: