Stowarzyszenie RAZEM od 15.03.2022 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” na podstawie umowy z Gminą Radomia. Wsparciem zostanie objętych 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (ponad 70%) i umiarkowanym, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

To już trzeci rok, w którym dzięki uzyskanym środkom z Gminy Radom realizujemy usługi asystenckie. Usługi asystenta osobistego są bardzo potrzebne osobom z niepełnosprawnościami. Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Osoby zainteresowane objęciem usługą asystencji osobistej oraz zatrudnieniem jako asystent osobisty mogą zgłaszać się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Sobótki 5 lub zasięgnąć informacji pod nr tel. 48 3603502.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem jako asystent osobisty muszą spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • posiadać dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  • posiadać co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
  • być osobą wskazaną przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego oraz nie być członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, (pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej).

 

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników programu:

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Dokumenty dla asystentów:

Karta realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ewidencja przebiegu pojazdu

Zakres czynności

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close