Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dn. 01.11.2020 przeżywszy 41 lat odszedł nasz uczestnik, przyjaciel, kolega – Wojciech Niewiadomski. Zawsze uśmiechnięty, uczynny, pomocny, niosący dobre słowo…

W dniu 14.11.2020 o godzinie 12°° odbyło się nabożeństwo żałobne naszego Wojtusia. Ze względu na trwający stan epidemiologiczny oraz obostrzenia nie wszyscy mogli wziąć udział w ceremonii. Na prośbę rodziny Wojtka, Stowarzyszenie RAZEM poprowadziło transmisję internetową z mszy świętej na swoim profilu FB: https://www.facebook.com/StowarzyszenieRazemRadom/videos/2799937863553551

Skontaktowała się z nami rodzina naszego przyjaciela Ś.P Wojciecha Niewiadomskiego. Rodzina Wojtka poprosiła o to, by nie przynosić wiązanek na pogrzeb, ewentualnie jeżeli ktoś ma życzenie – symboliczny kwiat, lub gałązkę, gdyż Wojtek był mocno związany z naturą. Bliscy Wojtka oznajmili, że ich wolą i wolą Wojtka byłoby przekazanie pieniążków zamiast zakupu wiązanek na konto Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”. Stowarzyszenie zbiera fundusze na budowę centrum mieszkalno – opiekuńczego dla osób z niepełnosprawnością.

Dzięki hojności rodziny i przyjaciół Wojtka oraz ich ogromnej wrażliwości, na potrzeby osób z niepełnosprawnościami na konto Stowarzyszenia wpłynęło 10 185 zł.

Bardzo dziękujemy za ten wielki gest wszystkim darczyńcom!

Składamy także wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Św. P. Wojciecha.

Uczestnicy ŚDS z rodzinami
Kadra Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”
Przyjaciele Stowarzyszenia