Nasze Stowarzyszenie od marca 2020 r. realizuje projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- RAZEM bezpieczniej” w ramach zadania publicznego: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, zleconego przez Urząd Gminy Radom.
Usługą asystencką zostało objętych 32 dorosłe osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu oraz o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zamieszkałych na terenie gminy Radom.

Usługi asystenckie świadczą:

 1.  osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
 2.  osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Niepełnosprawni uczestnicy programu mają zapewnioną:

 • możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta,
 • wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • umożliwienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych,
 • uwzględnienie decydującego wpływu uczestnika na podejmowane przez asystenta działania.

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez adresata zadania miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału adresata zadania przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Usługi asystenta są realizowane przez 7 dni w tygodniu, w  godz. 7:00 – 22:00. Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 adresata zadania wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close