Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami – Urzędem Gminy i Miasta Przysucha oraz Domem Kultury w Przysusze zorganizowało Konkurs na najaktywniejsze organizacje pozarządowe; najciekawsze inicjatywy i działania wolontariackie oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych. Zgłoszenia do konkursu mogły wysyłać  organizacje z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego.

Uroczysta I Gala odbyła się w dniu 12 grudnia 2019 r. o godzinie 12.00 w Domu Kultury w Przysusze. W programie były wystąpienia przedstawicieli instytucji związanych z realizacją działań na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Biuro Dialogu Obywatelskiego, Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, Centrum Wolontariatu w Lublinie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”).

Laureaci konkursu mogli przedstawić prezentacje dobrych praktyk, po których miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień dla najciekawszych organizacji, inicjatyw i liderów.

Galę uświetnił występ artystyczny Nauczycielskiego Chóru Canto w Przysusze.

Nasze Stowarzyszenie zostało wyróżnione w dwóch kategoriach:

  • Wyróżnienie – LAUR Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w kategorii „Najciekawsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowej 2019” za Mazowiecki Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „TACY SAMI”.
  • Wyróżnienie – LAUR Lokalnej Grupy działania „Razem dla Radomki w kategorii „Najaktywniejsze Organizacje Pozarządowe 2019”

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane w ramach projektu „Akademia Menagerów NGO”. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.