Przed nami kolejny etap pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od 1 września będziemy realizować nowy projekt pod nazwą: Opieka wytchnienia.

Ośrodek opieki wytchnieniowej znajdować się będzie w budynku przy ul. Gajowej 80 w Radomiu. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich a pomieszczenia wewnątrz budynku są urządzone w taki sposób aby nie stawać barier osobom z dysfunkcjami. W ośrodku znajdzie opiekę łącznie 30 osób/miesiąc. Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku, 24 godziny na dobę. Uruchomienie projektu „Opieka wytchnieniowa” planujemy od 1 września bieżącego roku. Dobowo opieką będzie objętych maksymalnie 5-ciu podopiecznych.

Aktualnie mamy zapewnione środki na wynagrodzenia dla opiekunów, media, obsługę gospodarczą budynku oraz wyżywienie. Potrzebujemy jeszcze zakupić/zorganizować wyposażenie do pokoi (łóżka, materace, szafki, oświetlenie, sprzęt RTV) oraz zakupić pościel, środki ochrony osobistej, środki czystości, itp. Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli o dokonywanie wpłat na ten cel. Szukamy także sponsorów oraz instytucji, które mogą nas wesprzeć czy też przekazać używany sprzęt, który moglibyśmy wykorzystać do wyposażenia pomieszczeń, itp.

Wpłaty na doposażenie budynku można dokonywać na rachunek bankowy poniżej (tytułem: cele statutowe Stowarzyszenia):

75 1240 1789 1111 0010 0474 0886

 

Program „Opieka wytchnieniowa”

Kierowany jest do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które mają największe potrzeby w zakresie zdrowia i pielęgnacji oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu, żyją w warunkach ciągłego obciążenia psychicznego i fizycznego. Muszą oni podporządkować dzienny rozkład zajęć czynnościom związanym z opieką, dlatego też borykają się one z brakiem możliwości załatwienia spraw prywatnych, niejednokrotnie pilnych. Osoby te dotykają również nagłe, nieoczekiwane zdarzenia losowe, takie jak np. choroba, pobyt w szpitalu czy niespodziewany wyjazd poza miejsce zamieszkania. W takich sytuacjach stają przed problemem zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej, co często jest bardzo trudne do zrealizowania. Potrzebują oni również odpoczynku od codziennego wypełniania swoich obowiązków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną. Często także dochodzi do sytuacji, w której członek rodziny lub opiekun sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną nie może sprostać swoim codziennym obowiązkom ma poczucie bezsilności.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych i oznacza konieczność wsparcia w każdym elemencie codziennego życia. Wiele osób w takiej sytuacji życiowej rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie czy też potrzeby, wynika to z faktu, iż opiekunowie robią wszystko co w ich mocy, aby opiekować się bliską osobą w możliwie najlepszy sposób.

Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Fotografie. Pixabay

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close