Do finału Festiwalu Tacy Sami 2022 dostały się następujące placówki:

Kategoria taniec

1. Warsztat Terapii Zajęciowej „START” przy Radomskim Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Radomiu
2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie
3. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Radomiu
4. Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „KOŁO” w Radomiu
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie
6. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Trybunalskim
7. Warsztat Terapii Zajęciowej w Pionkach

Kategoria wokal

1. Środowiskowy Dom Samopomocy przy Fundacji „OSTOJA” w Opocznie
2. Szkoła Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi przy Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „SZANSA” w Ostrowcu Świętokrzyskim
4. Zespół „Bez Barier” reprezentuje Biuro Poselskie do Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Kuźmiuka i Stowarzyszenie „Karuzela” w Radomiu
5. Warsztat Terapii Zajęciowej „NADZIEJA” przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niewidomym i Niedowidzącym „NADZIEJA” w Radomiu
6. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Innowacji i Edukacji w Radomiu
7. Dom Pomocy Społecznej w Radomiu

Skład jurorski I etapu:

1. Monika Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy”- Przewodnicząca jury
2. Jerzy Ciecieląg – Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu- Członek
3. Joanna Kunowska – Założyciel Pierwszego Stowarzyszenia w Radomiu „SZANSA”- Członek
4. Emil Jaskulski – Kierownik Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu- Członek

Do udziału w IV edycji festiwalu zgłosiło się:

  • 10 placówek w kategorii Taniec
  • 15 placówek w kategorii Wokal

Zgodnie z Regulaminem festiwalu komisja konkursowa wyłoniła po 7 placówek z danej kategorii, które zaprezentują się 10 czerwca 2022r. na Rynku Miejskim w Radomiu podczas tegorocznych Radomskich Dni Godności.

Protokół z obrad Jury (kategoria taniec)

Protokół z obrad Jury (kategoria wokal)