Od stycznia 2021 r. do końca grudnia 2022 r realizowany jest projekt pn. Realizacja działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami – mieszkalnictwo wspomagane”, w ramach programu RPO WM 2014-2020 IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Projekt dofinansowany jest przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Kwota dofinansowania: 884 803,50 zł. Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „NOWE PERSPEKTYWY” we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „RAZEM” . Projekt ma też na celu zwiększenie dostępu do deficytowej usługi społecznej – mieszkań treningowych na trenie m. Radom i powiatu radomskiego, poprzez utworzenie 6 miejsc w mieszkaniu treningowym i udzielanie w nich kompleksowego wsparcia 24 mężczyznom  i 16 kobietom – osobom niepełnosprawnym intelektualnie, zagrożonym wykluczeniem społecznym z terenu miasta Radom i pow. radomskiego

Mieszkanie wspomagane ma na celu naukę samodzielnego funkcjonowania w stopniu dostępnym osobie niepełnosprawnej. Jest to niejako etap wstępny mieszkalnictwa chronionego pozwalającego osobom niepełnosprawnym na opuszczenie domu rodzinnego i życia na własny rachunek. Od kwietnia bieżącego roku w budynku położonym przy ul. Gajowej 80 w Radomiu przebywają już pierwsi podopieczni. Mieszkalnictwo wspomagane jest jedną z najtrudniej dostępnych usług tego rodzaju (w skali kraju i regionu) a jednocześnie jednak z najskuteczniejszych i najbardziej poszukiwanych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są jedną z najbardziej zagrożonych tymi zjawiskami grup i są grupą docelową tego projektu. Dla każdego uczestnika projektu został opracowany indywidualny plan usamodzielniania. Jest on dostosowany do indywidualnych potrzeb i ograniczeń. Lokatorzy mieszkań treningowych mają zapewnioną pełną gamę usług w celu nauki samodzielnego życia. Zatrudnieni specjaliści i opiekunowie realizują zajęcia z lokatorami, wspomagają i uczą prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. Mieszkanie treningowe działa przez 6 dni w tygodniu jednocześnie dla 6 uczestników. Prowadzenie usług jest powierzone dwóm równolegle pracującym, wykwalifikowanym  opiekunom mieszkania. Sprawują oni opiekę nad właściwym użytkowaniem lokalu, monitorują stan zdrowia, funkcjonowanie społeczne lokatorów, wspomagają w załatwianiu spraw codziennych, urzędowych, osobistych, wspierają w realizacji planu usamodzielnienia, współpracują z rodzinami uczestników. Opiekunowie realizują zajęcia:

  • treningu umiejętności praktycznych,
  • treningu finansowego,
  • treningu higieny osobistej,
  • treningu zarządzania mieszkaniem,
  • treningu kulinarnego,
  • treningu interpersonalnego,
  • treningu spędzania czasu wolnego, w tym wyjścia do kin, teatrów, kawiarni, itp.

W wymiarze 4g/tydzień w mieszkaniu treningowym pracuje również pedagog oraz psycholog, którzy świadczącą specjalistyczną pomoc. Zdjęcia: Materiały własne Stowarzyszenia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close