30 września br. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” miał miejsce „Dzień Ekonomii Społecznej w Radomiu – 2020”. W wydarzeniu brały udział radomskie Przedsiębiorstwa Społeczne i inne podmioty ekonomii społecznej.

O tym jak rozwijać współpracę miedzy sektorem ekonomii społecznej a jednostkami samorządu terytorialnego rozmawiali paneliści: Agata Ługowska – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, Prezes Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas. Karolina Jarosz – dr ekonomii, autorka i współlokatorka artykułów, opracowań i badań o tematyce związanej z ekonomią społeczną i III sektora. Tomasz Musielski – Prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” Teresa Gołębiowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białobrzegach Karolina Cyran- Juraszek – ekspert w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Monika Dudek – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rodzin NOWE PERSPEKTYWY.

               Kolejny panel poświęcony był tematyce „Społeczna odpowiedzialność biznesu a turkusowa organizacja”. Wykład na ten temat wygłosił prof. Andrzej Blikle, naukowiec w obszarze informatyki teoretycznej, obecnie prowadzi firmę doradczo – szkoleniową w obszarze zarządzania jakością oraz samoorganizacji turkusowej. III panel poświęcony był ekonomii społecznej w subregionie radomskim – Jak to robimy? Głos zabrali Liderzy i Liderki Przedsiębiorstw Społecznych subregionu radomskiego Przedsiębiorstwa Społeczne chwaliły się swoimi osiągnięciami i swoją działalnością społeczną na tzw. alejce ekonomii społecznej. Poczęstunek dla uczestników i gości zapewniła prowadzona przez nas restauracja „Różany Gościniec”.

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się jeszcze w większym gronie!