Co połączyło przedstawicieli branży BHP ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM?

Zaniepokojenie warunkami, w jakich przebiega nauka zdalna dzieci oraz wspólny cel – zapewnienie narzędzi do bezpiecznej nauki zdalnej.

Wielu młodych ludzi wciąż nie ma dostępu do komputera w domu – nie mówiąc o posiadaniu takiego sprzętu do wyłącznej dyspozycji. Brakuje im wydzielonej strefy z przystosowanym do wzrostu dziecka biurkiem i wygodnym fotelem. Coraz częściej dochodzą do nas informacje, że dzieci uczestniczą w lekcjach zdalnych przy użyciu smartfonów, siedząc na taborecie czy podłodze, co negatywnie wpływa na ich wzrok i układ mięśniowo-szkieletowego, przyspiesza zmęczenie, utrudnia skupienie i obniża efektywność nauki. Problem ten dotyczy w szczególności rodzin wielodzietnych, w których kilkoro dzieci ma lekcje online w jednym czasie.

Do czego dążymy?

Chociaż na co dzień jesteśmy doradcami pracodawców, to uważamy, że nie wolno nam przyglądać się biernie zagrożeniom dla zdrowia także w środowisku domowym – zwłaszcza, gdy dotyczą one zaledwie kilkulatków. Dlatego postanowiliśmy pomóc w zrównaniu szans uczniów i zachowaniu bezpieczeństwa nauki w kształceniu online, docierając ze sprzętem do możliwie największej liczby potrzebujących uczniów. W końcu nie wiemy, jak rozwinie się sytuacja epidemiczna w Polsce w najbliższych miesiącach, a tym samym – jak długo potrwa nauka zdalna.

Co planujemy zrobić? 

W pierwszym etapie akcji pozyskujemy informacje od szkół o zapotrzebowaniu ilościowym na sprzęt komputerowy, a następnie, korzystając z zasobów własnych oraz osób prywatnych i przedsiębiorców wspierających akcję, przekazujemy pozyskany sprzęt uczniom za pośrednictwem dyrektorów szkół. W naszą inicjatywę zaangażowało się już środowisko akademickie. Wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu organizujemy cykl warsztatów online „Bezpieczne i zdrowe miejsce nauki zdalnej”.

Jak możesz pomóc? 

Ty również możesz pomóc dzieciom oraz aktywnie przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu uczniów, którzy pozbawieni sprzętu elektronicznego, nie mają równych szans w toku obowiązkowego kształcenia na odległość. Sprawdź, czy nie posiadasz w domu lub firmie niepotrzebnego laptopa, komputera stacjonarnego, routera lub innych urządzeń, mogących wspomóc naukę zdalną. A może jesteś w stanie ufundować sprzęt komputerowy w ramach prowadzonej polityki CSR? Jeśli nie, prosimy, opowiedz o naszej inicjatywie znajomym i bliskim, udostępnij post o akcji na swoim Facebooku. Zapraszamy zarówno członków radomskiego oddziału OSPSBHP, jak również każdego o wielkim sercu. Potrzebujemy wielu rąk na pokładzie: wolontariuszy, informatyków i kierowców. Każda pomoc ma znaczenie i na pewno wywoła nie(jeden) uśmiech.

Najważniejsze informacje o akcji

Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP oddział w Radomiu

Współorganizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM

Partnerzy: Szkoły

Cel: Pomoc w zrównaniu szans i zachowaniu bezpieczeństwa uczniów w trakcie kształcenia online

Zadanie: 

Pozyskanie sprzętu do nauki zdalnej (laptopy, komputery stacjonarne, routery itp.) do zdalnego nauczania i jego nieodpłatne przekazanie potrzebującym uczniom za pośrednictwem dyrektorów szkół.

Działania:

  1. Rozpoznanie potrzeb – pozyskanie informacji od dyrektorów szkół, nauczycieli i katechetów nt. braków sprzętowych wśród uczniów, w szczególności w zakresie liczby uczniów, którzy nie posiadają sprzętu do nauki zdalnej ani środków, aby go zakupić.
  2. Pozyskanie partnerów wspierających rozwój przedsięwzięcia – osób fizycznych i przedsiębiorców chętnych podarować sprzęt, wolontariuszy, informatyków do oceny technicznej sprzętu, osób, które będą pomagały w odbiorze sprzętu etc.
  3. Precyzyjna rejestracja pozyskanego i przekazanego sprzętu.
  4.  Działalność edukacyjna.

Połączmy RAZEM nasze siły dla małego-wielkiego celu!