Drodzy rodzice, informujemy i przypominamy:

że w związku z rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa SARS-CoV-2 należy przestrzegać zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego.
Każda osoba, która w ciągu ostatnich 14 dni:

  • przebywała w rejonie w którym podejrzewa się utrzymującą transmisję SARS-CoV-2,
  • miała bliski kontakt z osobą u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2,
  • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2,
  • u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel,

powinna bezzwłocznie telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu
u
l. gen. Leopolda Okulickiego 9D
26-601 Radom
tel.: 48 345 15 89
radom@psse.waw.pl
Telefon alarmowy czynny po godzinach pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy: 690-122-050 lub 508-526-676

Aktualnie, nie zaleca się podróżowania do Chin, Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.
Aktualna lista krajów dostępna jest na stronach:

www.who.int
www.ecdc.europa.eu
www.gis.gov.pl