Od 15 listopada 2021 r Stowarzyszenie RAZEM prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy (typ D) na podstawie umowy z Gminą Miasta Radom. Placówka położona jest w Radomiu przy ul. Reja 5.

Środowiskowy Dom Samopomocy Typ D jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu docelowo dla 7 osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. ŚDS funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Charakter zaburzeń osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi wymaga dostosowania form wsparcia uwzględniających specyfikę tych zaburzeń, w szczególności brak umiejętności społecznych, komunikacyjnych i funkcjonowania w grupie, brak samodzielności w codziennym funkcjonowaniu oraz liczne zaburzenia towarzyszące, w tym sensoryczne.

Ośrodek zapewnia wsparcie społeczne ww. osobom dorosłym, które z powodu swojej niepełnosprawności mają poważne trudności z codziennym funkcjonowaniem w środowisku.

Działalność domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych, specyficznych problemów ww. osób.

Celem działalności podejmowanej przez ŚDS jest, kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez:

 • stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego i realizacji zadań życiowych,
 • uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym,
 • zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny bądź instytucji, poprzez globalną rehabilitację środowiskową,
 • stwarzanie warunków do harmonijnego funkcjonowania rodziny dotkniętej niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi jednego z jej członków.

Do zadań ŚDS należy:

 • zapewnienie niezbędnej opieki,
 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, w tym potrzeby poczucia bezpieczeństwa i przynależności,
 • aktywizacja do samodzielności w zakresie samoobsługi,
 • dążenie do zwiększenia możliwości uczestnictwa w codziennych aktywnościach, uspołecznianie,
 • wpajanie zasad, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych,
 • ograniczenie zachowań trudnych i destruktywnych,
 • wspieranie komunikacji niewerbalnej,
 • rehabilitacja i usprawnianie fizyczne,
 • umożliwianie i zachęcanie do aktywności własnej.

 

Planując pracę z osobami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi wzięto pod uwagę konieczność indywidualizacji podejścia ze względu na rodzaj i specyfikę niepełnosprawności wraz z wszystkimi ograniczeniami i deficytami z zakresie funkcjonowania osoby, zwłaszcza brak umiejętności i obniżenie większości funkcji.

Każdy z uczestników ŚDS ma możliwość korzystania z terapii zajęciowej prowadzonej w pracowniach:

– Pracownia manualna/ rękodzieło

– Pracownia kulinarna.

– Pracownia rehabilitacyjna.

Program działania ŚDS typu „D” obejmuje:

 1. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
 2. Trening umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym.
 3. Trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i  wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji
 4. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu.
 5. Trening umiejętności społecznych.
 6. Terapia ruchowa w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację; zajęcia odbywać się będą
 7. indywidualnie i grupowo z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego.
 8. Terapia zajęciowa.
 9. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
 10. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close