Firma HP i Fundacja Polsat postanowiły doposażyć najbardziej potrzebujące placówki edukacyjne, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka i rodziny zastępcze w niezbędne do pracy dydaktycznej, a także sprawnego funkcjonowaniu placówek – urządzenia drukujące. Nasze Stowarzyszenie otrzymało zestaw drukarek laserowych firmy HP w ramach inicjatywy HP i Fundacji Polsat dla edukacji „Drukuj z uśmiechem”.

„Konieczność zdalnej edukacji wynikająca z zagrożenia epidemiologicznego ujawniła, z jakimi problemami, spowodowanymi brakiem sprzętu, borykają się obecnie polska edukacja, rodziny, czy też instytucje opiekuńczo-wychowawcze. I to nie tylko w sytuacji pracy zdalnej, ale także w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego HP i Fundacja Polsat postanowiły doposażyć najbardziej potrzebujące placówki edukacyjne, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka i rodziny zastępcze w niezbędne do pracy dydaktycznej, a także sprawnego funkcjonowaniu placówek – urządzenia drukujące.”

W ramach współpracy HP przekazało za pośrednictwem Fundacji Polsat 3000 sztuk najnowszych drukarek z serii HP Neverstop Laser wraz z tonerem do wydruku nawet 5000 stron w każdym komplecie, które umożliwiają od kilku miesięcy do nawet kilku lat druku bez potrzeby wymiany tonera (zależnie od zapotrzebowania placówki). Ponieważ są to bardzo ekonomiczne w eksploatacji urządzenia, zatem i późniejsze, samodzielne uzupełnianie tonera nie będzie pociągało za sobą znacznych kosztów dla użytkowników.

ŹRÓDŁO: https://www.fundacjapolsat.pl/aktualnosc/2020-06-05/inicjatywa-hp-i-fundacji-polsat-dla-edukacji-drukuj-z-usmiechem_1766342/

Cieszymy się, że dzieci będące pod naszą opieką w prowadzonym przez Stowarzyszenie Przedszkolu Niepublicznym „Kraina Radości” będą mogły skorzystać z pomocy firmy HP i Fundacji Polsat. Serdecznie dziękujemy darczyńcom za wsparcie oraz życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji kolejnych szlachetnych inicjatyw i projektów.

Zarząd Stowarzyszenia z kadrą pedagogiczno – opiekuńczą