Nasze Stowarzyszenie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. realizuje kolejny projekt dedykowany osobom z niepełnosprawnościami. Na podstawie umowy zawartej z Gminą Radom usługą asystencji osobistej zostało objętych 15 niepełnosprawnych mieszkańców Radomia. Umowa została zwarta w dniu 02 lipca 2021 r. Na realizację zadnia Stowarzyszenie otrzymało dotację z Gminy Radom w wysokości 165 550,25 zł. Stowarzyszenie zatrudniło 15 asystentów, którzy posiadają stosowne uprawnienia i w sposób profesjonalny świadczą usługi asystenckie.

Projekt jest realizowany na rzecz mieszkańców Radomia i adresowany jest do:

  •  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Celem Projektu jest wsparcie uczestników Projektu w wykonywaniu codziennych czynności oraz pomoc w aktywnym uczestniczeniu w życiu społecznym. Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Asystenci osoby niepełnosprawnej zapewnią:

  • stymulowanie do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
  • umożliwienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych,
  • uwzględnienie decydującego wpływu uczestnika na podejmowane przez asystenta działania.

 

Asystenci zapewniają świadczenie usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców polegających na udzieleniu pomocy w:

  • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez adresata zadania miejsca (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
  • wyjściu, powrocie/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału adresata zadania przy ich realizacji;
  • załatwieniu spraw urzędowych;
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Dzięki opiece asystenta osobistego uczestnicy zadania wdrożą się również w umiejętności społeczne potrzebne w dalszym życiu. Dzięki obecności asystenta uczestnicy będą czuć się bardziej bezpieczni, profesjonalna opieka przełoży się na efekty terapeutyczne oraz znacząco poprawi jakość życia i satysfakcję z relacji interpersonalnych. Poprzez systematyczne spotkania i wyjścia z asystentem nasi uczestnicy Projektu będą mogli również nabyć wiedzę o tym, jak funkcjonować w społeczeństwie, jakie zachowania są akceptowane społecznie, jak odczytywać intencje drugiej osoby, jak rozpoznawać i radzić sobie w różnych sytuacjach.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close