Nasze Stowarzyszenie od 20.03.2023 r do 31.12.2023 r. realizuje zadanie publiczne pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasta Radomia.

Wsparciem zostało objętych 14 mieszkańców Radomia ze znacznym stopniem niepełnosprawności.  Stowarzyszenie realizując zadanie zapewni:

  1. możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta,
  2. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym,
  3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
  4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Usługi asystenckie są świadczone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i niebędące członkami rodziny uczestnika. Usługi asystenckie mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
  2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariat.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z naszą "Polityką prywatności" oraz w pełni ją akceptujesz. Więcej informacji o cookies i polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close